Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och hållbar utveckling

Skapad 2020-09-28 19:49 i Eriksberg grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning Naturorienterande ämnen Teknik
Energi och miljö, hur hänger det ihop? I detta arbetsområde lär du dig mer om energi, vad det är och hur användandet av energi påverkar naturen.

Innehåll

Syfte

Du ska få lära dig mer om:

Du ska få utveckla din förmåga att:

 •  beskriva och förklara samband utifrån dina egna erfarenheter.
 •  göra naturvetenskapliga experiment och dokumentera dina iakttagelser.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med material från Naturskyddsföreningen

Vi kommer att se filmer från Studi. 

Vi kommer att göra experiment.

Vi kommer att ha diskussioner i helklass eller mindre par/grupp. 

Alla dokumenterar i NO-boken med stöd av bilder. 

 

Bedömning 

Din förmåga att vara aktiv och delaktig under lektionerna . 

Hur du förmedlar dokumentation i din dokumentationsbok och berättar om de undersökningar vi gör genom skrift, bild eller andra uttrycksformer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  1-9
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Olika sätt att hushålla med resurser i närmiljön, till exempel energi och vatten.
  Tk  7-9

Matriser

NO Tk VEU
Kunskapskrav verklighetsuppfattning åk 1-9, grundsärskolan

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Orsak & verkan
Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Kommunikationer
Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
Dessutom kommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

NO Tk VEU
Kunskapskrav NO åk 7-9, grundsärkolan

Insats krävs
E
C
A
Miljöfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om samhällets energikällor och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om samhällets energikällor och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Hämta information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Fältstudier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

NO Tk VEU
Kunskapskrav teknik åk 7-9, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Dokumentationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och medverkar i att beskriva intentionen med arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett delvis fungerande sätt intentionen med arbetet.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett väl fungerande sätt intentionen med arbetet.
Olika val av tekniska lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: