👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5

Skapad 2020-09-28 19:35 i Nygårdskolan Borlänge
Engelska år 5
Grundskola 5 Engelska
Vi kommer i år 5 i engelska att arbeta med grammatik, fraser, nya ord samt läsa, tala samt lyssna på engelska. I arbetet kommer det att ingå att vi spelar teater, läser böcker, tittar på filmer, skriver brev och andra texter.

Innehåll

Syfte med undervisningen


Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska
språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ
förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen
ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Det här ska vi göra

- Arbeta och fördjupa oss inom olika områden som är bekanta för eleven
- Grammatik dvs engelska språkets uppbyggnad
- Öva på vardagliga fraser
- Öva in nya ord
- Samtala och diskutera om olika ämnen
- presentationer muntligt för övriga i klassen
- Skriva brev och andra texter
- Läsa texter
- Se på film
- glosläxor

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att

-förstå talad engelska
-förstå instruktioner i talad engelska
-vara delaktig i diskusioner och samtal
-förstå skriftlig engelska
-uttrycka dig muntligt
-utrycka dig skriftligt
- ta ansvar för ditt eget lärande genom att bla ta hem och göra läxor


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska

Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förstå talad engelska
Eleven behöver stöd för att förstå
Eleven förstår ganska mycket
Eleven förstår det mesta av talad engelska
Instruktioner
Eleven behöver hjälp för att komma igång med sitt arbete.
Eleven förstår och kommer oftast igång själv med sitt arbete.
Eleven förstår det mesta och kommer igång fort med sitt arbete.
Diskussioner och samtal
Eleven har svårt att delta i samtal och diskussioner på engelska
Eleven deltar ibland i samtal och diskussioner på engelska
Eleven deltar ofta i samtal och diskussioner på engelska
Förstå skriftlig engelska
Eleven behöver stöd att förstå engelska texter.
Eleven förstår en hel del av texter den läser.
Eleven förstår mycket av texter som den läser.
Tala engelska
Eleven tycker att det är svårt att tala engelska.
Eleven kan tala engelska med enkla uttryck och meningar.
Eleven kan tala engelska och kan föra en dialog.
Skriva engelska
Eleven kan skriva mycket enkla meningar.
Eleven kan skriva engelska med enkla uttryck och meningar . Kan skriva en kortare berättelse med hjälp.
Eleven kan skriva längre meningar och kan utan hjälp skriva en kortare berättelse
Grammatik
Engelska språkets uppbyggnad Grammatik
Eleven behöver stöd i att välja rätt grammatisk form.
Eleven förstår till viss del språkets uppbyggnad och kan ibland välja rätt grammatisk form.
Eleven förstår språkets uppbyggnad och kan oftast välja rätt grammatiksk form
Ansvar
Eleven gör sällan eller aldrig sina läxor
Eleven gör oftast läxorna.
Eleven gör alltid sina läxor.