👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar åk 8 ht 2020

Skapad 2020-09-28 20:58 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Kol och kolföreningar, fossila bränslen, biobränslen.
Grundskola 8 Kemi
Kolföreningar har otroligt stor betydelse för vårt liv, vårt samhälle och vår miljö. Kol finns i allt tex luften, marken i det mesta vi äter. Även kläder, skor, bensin och mediciner innehåller kol. Du ska nu få lära dig mer om kolets betydelse och användningsområden.

Innehåll

Tidsperiod:40 - 43

Kemiboken s.180-187, 195-203, anteckningar och grupparbeten

Innehåll/ vad behöver du kunna

Eleverna ska få en god kännedom om kolatomens unika egenskaper och dess förekomst i naturen. 

 • Du ska förstå att kols och kolvätenas egenskaper beror på både deras struktur och deras sammansättning. 
 • Du ska känna till systemet för kolvätenas namngivning. 
 • Du ska kunna skriva strukturformler och molekylformler för de vanligaste kolvätena, vilket utvecklar formelskrivandet. 

 

Eleverna ska också få kunskap om oljans betydelse för vårt samhälle, både positivt och negativt. Detta ger en förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning vilket ger eleverna större möjligheter att kritiskt granska fakta och värdera påståenden.

 • Vad fossila bränslen är
 • Kunna förklara varför förbränning av fossila bränslen bör minska
 • Förklara skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen
 • Vilka produkter vi får från råolja och hur uppdelningen går till

 

Eleverna ska bygga vidare på sina kunskaper om kolväten och systematiken i namngivningen. 

 • Du ska lära dig att en ämnesklass egenskaper och namngivning bestäms av den funktionella molekylgrupp som sitter på kolvätet. 
 • Gruppen –OH ger en alkohol med ändelsen -ol, och –COOH ger en karboxylsyra med ändelsen -syra. 

 

Eleverna ska känna till några alkoholer, syror och estrar i vardagen och bli förtrogna med användning och förekomst hos några av dessa.

 •  Du ska förstå att alkoholer och syror reagera med varandra och bilda estrar som också namnges på ett systematiskt sätt.
 

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

 • Kunskaper, motivering till ställningstagande och delaktighet/drivande/breddning av diskussioner bedöms.
 • Kunskaper bedöms även på prov
 • Arbete under laborationer
 • Dokumentation av laborationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9