👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och sjukdomar

Skapad 2020-09-28 21:03 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 6 Biologi
Vad betyder egentligen hälsa? Varför tjatar vuxna om att man behöver sova och röra på sig? Hur påverkas vi av stress, och varför är det där med tobak så farligt? Dessa frågor och många fler kommer vi få svar på i detta arbetsområde.

Innehåll

Arbetsområde

Under detta arbetsområde kommer du få chans att lära dig mer om:

 • sömn och vad det är viktigt för.
 • motion och riskerna med stillasittande.
 • positiv och negativ stress.
 • hur mat och dryck påverkar vår hälsa.
 • hur tobak och alkohol påverkar vår hälsa.
 • några vanliga sjukdomar och hur de behandlas.

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med området hälsa och sjukdomar genom att:

 • ha diskussioner och samtal i mindre grupper och i helklass.
 • läsa texter från bl.a. ne.se.
 • se filmer som rör området hälsa.
 • besöka hälsoäventyret.
 • göra case-arbeten och rollspel.
 • söka och sammanställa information om några vanliga sjukdomar från olika källor.

Bedömning

Bedömning kommer att ske utifrån ditt muntliga deltagande i samtal och diskussioner, och utifrån de texter du skapar. Jag kommer också bedöma din förmåga att resonera kring användbarhet och tillförlitlighet hos de källor du använder för att skapa texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Hälsa och sjukdomar

>>>
>>>
>>>
Kommunicerar och tar ställning
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att föra fram egna åsikter och bemöta andras åsikter. Jag ställer någon fråga, som hör till ämnet, till de som deltar i samtalet.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att föra fram egna åsikter och bemöta andras åsikter. Jag ställer några relevanta frågor till de som deltar i samtalet.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att föra fram egna åsikter och bemöta andras åsikter. Jag ställer flera relevanta frågor till de som deltar i samtalet.
Söker information och resonerar om källkritik
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag söker information om någon eller några vanliga sjukdomar från olika källor. Jag avgör om informationen är användbar. Jag avgör om källorna är pålitliga eller inte.
Jag söker information om någon eller några vanliga sjukdomar från olika källor. Jag avgör om informationen är användbar. Jag avgör om källorna är pålitliga eller inte. Jag förklarar varför en specifik källa är pålitlig eller inte.
Jag söker information om någon eller några vanliga sjukdomar från olika källor. Jag avgör om informationen är användbar. Jag avgör om källorna är pålitliga eller inte. Jag förklarar varför en specifik källa är pålitlig eller inte. Jag förklarar vad som kännetecknar en pålitlig källa.
Skapar texter
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag skriver en text om någon eller några vanliga sjukdomar utifrån information som jag själv sökt fram. Jag följer instruktionen till skrivuppgiften. Jag använder egna ord och anpassar min text så att andra i min ålder förstår den. Min text innehåller något ämnesspecifikt ord eller begrepp.
Jag skriver en text om någon eller några vanliga sjukdomar utifrån information som jag själv sökt fram. Jag följer instruktionen till skrivuppgiften. Jag använder egna ord och anpassar min text så att andra i min ålder förstår den. Min text innehåller några ämnesspecifika ord eller begrepp.
Jag skriver en text om någon eller några vanliga sjukdomar utifrån information som jag själv sökt fram. Jag följer instruktionen till skrivuppgiften. Jag använder egna ord och anpassar min text så att andra i min ålder förstår den. Min text innehåller flera ämnesspecifika ord eller begrepp.
Använder och förklarar begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag förklarar hur några av begreppen sömn, kost, motion, stress och beroendeframkallande medel påverkar vår fysiska eller psykiska hälsa.
Jag förklarar hur flera av begreppen sömn, kost, motion, stress och beroendeframkallande medel påverkar vår fysiska och psykiska hälsa.
Jag förklarar hur de flesta av begreppen sömn, kost, motion, stress och beroendeframkallande medel påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Jag jämför och beskriver likheter i hur några av begreppen påverkar vår psykiska och fysiska hälsa.
Resonerar kring hälsa och sjukdomar
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag resonerar kring hälsa och sjukdomar. Jag stödjer något av mina resonemang med fakta. Jag presenterar mina resonemang på ett begripligt sätt.
Jag resonerar kring hälsa och sjukdomar. Jag stödjer några av mina resonemang med fakta. Jag presenterar mina resonemang på ett begripligt och relativt tydligt sätt.
Jag resonerar kring hälsa och sjukdomar. Jag stödjer flera av mina resonemang med fakta. Jag presenterar mina resonemang på ett logiskt och tydligt sätt.