👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2020-09-28 21:21 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Områden som handlar om intressen, mat och djur. Vi utgår från läromedel Spotlight. Du kommer att få lära dig nya ord och fraser som du har användning för när du ska kommunicera på engelska. Genom arbetet med temaområdena får du på olika sätt möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva och samtala på engelska Målet är att du ska vilja och våga använda din engelska för att kommunicera med andra, och att ha kul! Du kommer att få lära dig mer om: - hur man använder engelska språket i tal/samtal - hur man uttalar engelska - skriva kortare texter på engelska - engelska ord och fraser inom olika välbekanta ämnesområden - enkel engelsk grammatik.

Innehåll

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här, ska vi på lektionerna använda engelska på många olika sätt. Du kommer att få läsa, skriva, lyssna till, men framförallt tala engelska.

Du kommer att få:

 • Bygga upp ditt ordförråd genom att arbeta med olika temaområden.
 • Lära dig mer om engelskans språkregler – grammatik
 • Härma och säga efter i talkör
 • Läsa texter från olika medier (böcker, sånger mm)
 • Lyssna till tydligt talad engelska
 • Lyssna till, göra och följa instruktioner
 • Skriva egna enkla texter på engelska
 • Göra rollspel och dramatiseringar
 • Intervjua och samtala på engelska med dina klasskompisar, din familj och dina vänner
 • Översätta några engelska sångtexter till svenska
 • Sjunga och göra engelska ”Action songs” (med rörelser)
 • Spela spel på engelska
 • Se några engelska filmer för åk 4
 • Använda olika webbsidor 

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma:

- hur du kan läsa enkla texter på engelska och förstå innehållet

- hur du kan förstå enkel talad engelska

- hur du kan uttala engelska

- hur du kan skriva en enkel text där du tillämpar enkel stavning och enkla grammatiska regler

- hur du kan delta i samtal med en eller flera kamrater där du använder dig av för oss bekanta ord och fraser

- hur du kan använda dig av strategier för att kommunicera bättre muntligt och skriftligt

- hur du kan använda dig av strategier för att bättre förstå det du hör och läser

Du gör då och då en självbedömning efter varje avslutat arbetsområde. Där beskriver du vad du tycker att du kan av det vi gjort. Känner dig säker elleer osäker på något.  bedömer hDu och jag tillsammans bedömer hur du kan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En

Engelska åk 4
>>>
>>>
>>>
>>>
Tala engelska
Är fortfarande osäker och pratar inte engelska på eget initiativ. Svarar med enstaka ord.
Är på god väg. Försöker ibland uttrycka sig på engelska. I bland på eget initiativ, men fortfarande mest på uppmaning.
Är aktiv och försöker uttrycka sig på engelska. I bland på eget initiativ och ibland på uppmaning.
Är aktiv med att uttrycka sig på engelska och visar god förmåga att anpassa sig till olika sammanhang.
Ordförråd Lära sig nya ord och kunna använda dem.
Har fortfarande ett litet ordförråd så att det blir svårt att uttrycka sig. Behöver träna och lära sig flera ord.
Lär sig många av de nya ord vi tränar på. Kan med visst stöd uttrycka sig med hjälp av det ordförråd man behärskar.
Behärskar de flesta av de ord vi lärt oss. Kan själv uttrycka sig relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Visar på en god säkerhet att uttrycka sig med ord, fraser och meningar. Kan i viss mån anpassa till situation och mottagare.
Svara på och ställa frågor.
Kan svara med enstaka ord på frågor men behärskar ännu inte att ställa frågor själv.
Kan svara på frågor med fraser vi tränat och kan med förlaga som hjälp ställa egna frågor.
Behärskar till största delen att själv formulera enkla frågor och svarar på dem med egna ord.
Visar på god säkerhet då det gäller att i olika sammanhang och med egna ord, själv formulera frågor och svara på sådana.
Läsa en text anpassad för åldern med godtagbart engelskt uttal.
Är fortfarande osäker på hur man uttalar kända ord och behöver hjälp att läsa en engelsk text.
Kan uttala många av de ord vi lärt oss. Kan efter träning läsa en engelsk text med huvudsakligen rätt uttal.
Behärskar till största delen att uttala de ord vi lärt oss och läser med ett ok engelskt uttal.
Uppvisar god säkerhet när det gäller att uttala engelska ord. Läser olika slags engelska texter med bra engelskt uttal och intonation.
Förståelse av talad engelska och anpassade texter på engelska.
Förstår endast enstaka ord av talad engelska och i texter vi läser.
Förstår så mycket av talad och läst engelska att det huvudsakliga innehållet når fram.
Kan utan problem uppfatta budskap och innehåll i talad engelska och i texter som vi arbetar med.
Visar på god förståelse av talad och skriven engelska i olika sammanhang och situationer. Förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer.
Skriva en enkel text eller meddelande så att budskapet når fram.
Behöver hjälp för att skriva ett meddelande eller en enkel text på engelska.
Försöker på egen hand skriva ett meddelande eller kortare text så att mottagaren i huvudsak förstår budskapet.
Kan skriva ett meddelande eller en kortare text så att mottagaren förstår innehåll och budskap.
Behärskar att skriva ett meddelande eller kortare text så att budskapet går fram. Använder övervägande korrekt stavning och har viss förståelse för grammatisk struktur.