👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi kartan åk 4

Skapad 2020-09-28 21:33 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Geografi
Under detta arbetsområde så ska ni få arbeta med och öva på att använda olika sorters kartor.

Innehåll

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I detta område får du bland annat lära dig hur man kan använda kartan som en informationskälla, hur kartan är uppbyggd, hur olika kartor ser ut (t.ex. tematisk karta) och lära dig namngeografi.

Vad ska du lära dig?

* använda dig av kartan för att hitta i Sveriges landskap
* använda dig av de fyra väderstrecken
* förstå kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala
* några geografiska begrepp och hur du ska använda dem

Hur ska vi arbeta?

* vi kommer att arbeta med kartboken och på Seterra
* arbeta i grupp där ni diskuterar, förklarar för varandra och löser uppgifter tillsammans 
* genomgångar i helklass

Hur ska du visa att du lärt dig?

* att du kan arbeta med och förstå hur du kan använda dig av olika kartor och hitta i kartboken.
* att du kan de fyra väderstrecken.
* att du kan kartans uppbyggnad av färger, symboler och skala.
* att du kan placera ut Sveriges landskap och de tre största städerna.
* att du kan ämnesspecifika ord.

Uppgifter

 • Komplettering geografiprov 3/11

 • Komplettering geografiprov 3/11

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Lärandematris - geografi åk 4, kartan.

Insatser krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Väderstrecken
Kan inga väderstreck i kompassrosen
Kan de flesta väderstreck i kompassrosen
Kan alla väderstreck i kompassrosen
Geografiska begrepp
Kan inte förklara geografiska begrepp
Kan förklara geografiska begrepp
Kan förklara alla geografiska begrepp som vi har arbetat med
Använda sig av geografiska begrepp
Kan inte använda sig av de geografiska begreppen på en blindkarta
Kan märka ut några av de geografiska begreppen (som vi har arbetat med) på en blindkarta
Kan märka ut alla geografiska begrepp (som vi har arbetat med) på en blindkarta
Kartans symboler
Kan inte tolka några av kartans färger och har svårt att tyda karttecken
Kan tolka alla av kartans färger och kan tyda flera karttecken
Kan tolka alla av kartans färger och kan tyda flera karttecken
Söka och hämta information från kartbok/atlas
Kan inte söka eller hämta information i kartboken
Kan till viss del söka och hämta information från kartboken
Kan söka och hämta information från kartboken