Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering Violen ht20/vt21

Skapad 2020-09-28 23:48 i Rosenvalls förskola Söderhamn
Förskola
Dagens samhälle är uppbyggt med mycket digitala verktyg. Barnen i förskolan ska få tillgång till digitala verktyg och möjlighet till undervisning.

Innehåll

Nuläge

Ht-20
Personal på avdelningen är två förskollärare och en barnskötare. Just nu har vi en grupp på 15 barn födda -17,18,19. De flesta i gruppen har upplevt och provat digitala medel tidigare terminer. Vi upplever att de barnen som provat är intresserade men knappt någon frågar i dagsläget efter det. 

Mål

Alla barnen ska blivit erbjuden att prova minst 2 av dessa digitala medel. Sphero, programmeringspilar, Beebot, Green Screen använda Lärplattan tex ped.spel, QR-koder, Wi-Fi-puck,fotografera, tillverka film.

Syfte

Vårt syfte är att ge barnen förutsättningar att känna igen några digitala verktyg samt utveckla kunskaper och färdigheter inom området.

 

Genomförande

·      All personal jobbar för ett öppet förhållningssätt till digitalisering.  Vi kommer att använda digitala verktyg spontant och vid undervisningstillfällen. Bla. när vi träffas i en mindre grupp och pedagogerna undervisar med utgångspunkt från projektet eller något/några av läroplanens mål och planeringar.

Vt-21 Ska vi försöka jobba mer mot Programmering. Vi ska laminera pilar och låta barnen ”programmera” varandra. Göra ordning bilder på kroppsdelar och laminera, både med hud och röntgenbilder. Kan använda bilderna tillsammans med Bee-Bot och Sphero också.

Vi fortsätter att låta barnens lärplatta ligga framme. Vi har laddat hem appen Toca Doctor och planerar att letar flera appar.

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att dokumentera genom minnesanteckningar, foton och film.

 

Ansvar

Hela arbetslaget ansvarar. 

 

Uppföljning

Reflekterar och utvärderar varje månad. I slutet av terminen analyserar, sammanställer och bestämmer hur vi går vidare. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: