Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Dalahästen; Det matematiska språket

Skapad 2020-09-29 07:08 i 184391 Förskolan Fölet Stockholm Farsta
Förskola
Efter att vi observerat barnen under vår introduktionsperiod så upptäckte vi en nyfikenhet kring matematiska vardagsproblem. Vi uppmärksammade även olika sätt att uttrycka sig och olika sätt att ta reda på hur många och hur långa saker är.

Innehåll

Projektfråga:

Det matematiska språket

 

Läroplansmål och WKI:


Vi utgår från följande läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

-  förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 - förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,


- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,


- förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Vi fokuserar på följande beskrivning från WKI:

Vi fördjupar arbetet med olika matematiska aktiviteter och begrepp med olika svårighetsgrad utifrån barnens intressen och erfarenheter. Det sker på ett balanserat sätt i undervisningen i ett målstyrt, utforskande och temainriktat arbetssätt. Barnen stöttas aktivt till att vidga sitt ordförråd med matematiska begrepp. Barnen uppmanas att dra slutsatser och genom problemlösning komma fram till olika slutsatser. Digitala verktyg används där det bidrar på ett sätt som ger utökade möjligheter för barns lärande.Barnen bekantar sig då med programmering, analogt och/eller digitalt.

 


Projektbeskrivning:

VAD: 

Vi vill utmana barnen i de vardagliga samtalen och genom aktiviteter så att de utvecklar sitt logiska tänkande och utvidgar sin matematiska förståelse. 

 VARFÖR:

Vi har sett under introduktionsperioden att barnen använder olika ord och sätt för att förstå matematik. Vi vill att barnen ska lära sig olika matematiska begrepp och därför ser vi att det är viktigt att barn får möta matematik i vardagliga situationer. Vi vill att barnen ska känna till vad de matematiska orden betyder och hur man kan använda dem i ett kommunikativt sammanhang. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018, s. 14) uttrycks att varje barn ska utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Därför vill vi erbjuda barnen möjligheter att utforska begrepp och kommunicera matematik med olika representationer och uttrycksformer. Att känna till vad ord betyder och hur man kan använda dem i ett kommunikativt sammanhang utvecklas genom dialog och i samspel med varandra.

Hur:

Genom att använda oss av korrekt matematiskt språk samt utmana barnen med lekar, uppdrag, samspel, dialog och diskussioner tillsammans i gruppen. Vi jobbar i mindre grupper där barnen får chans att utforska, uttrycka sig och lära. Vi utmanar barnen genom att ställa frågor och ge olika uppdrag kring matematiska begrepp. 

 

 
 
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: