👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kosmos geometri genom fysisk aktivitet v.40

Skapad 2020-09-29 07:41 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Vi har under de senaste veckorna arbetat med matematik med fokus på geometri och de vanligaste geometriska formerna. Barnen har fått möta formerna: kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. Flera av barnen kan benämna formerna vid namn medan några har fortfarande har svårt att skilja begreppen ”form” och ”färg” åt även om vi ser att deras kunskap har utvecklats och flera kan benämna alla former som vi arbetat med. Barnen har fått arbeta med vårt BAIO tema i skapande där de gjort egna formfigurer. Barnen har även arbetat med sång och sjungit sången om ”Cilla cirkel, rut rektangel osv”. Barnen har lekt kollektiva lekar med fokus på geometriska former samt spelat ett spel med geometriska former. Denna gång ska barnen få möta formerna i en fysisk rörelselek.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus: Matematik 

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

 

Ökad förståelse för begreppet ”form” och de geometriska formernas olika namn och kännetecken. Förståelse för gemensamma regler.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå  rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. Utveckla sin förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Barnen ska under en rörelselek få möta de olika geometriska formerna som vi tidigare arbetat med. Under veckan har vi tema ”fysisk aktivitet” och därför ska barnen genom en rörelselek denna gång få möta de olika formerna.

 

Musik kommer att sättas på och barnen ska få dansa tills dess att musiken upphör. När musiken stängs av visar pedagogen upp en bild av en geometrisk form och det gäller då för barnen att placera sig i rätt geometrisk form som är upptejpad på golvet.

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

 

”Vad heter formerna” (gå igenom innan aktiviteten börjar)

 

”Vart ska ni ställa er nu?”

 

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

 

Vi har under de senaste veckorna arbetat med matematik med fokus på geometri och de vanligaste geometriska formerna. Barnen har fått möta formerna: kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. Flera av barnen kan benämna formerna vid namn medan några har fortfarande har svårt att skilja begreppen ”form” och ”färg” åt. Barnen har fått arbeta med vårt BAIO tema i skapande där de gjort egna formfigurer. Barnen har även arbetat med sång och sjungit sången om ”Cilla cirkel, rut rektangel osv”. Barnen har lekt kollektiva lekar med fokus på geometriska former samt spelat ett spel med geometriska former. Denna gång ska barnen få möta formerna i en fysisk rörelselek.

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

 

 ”Vilken form är det?”

 

”Vart finns formen?”

 

”Vart ska du ställa dig nu?”

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18