👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationell politik - krig och konflikter

Skapad 2020-09-29 08:32 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola F
I detta område ska vi lära oss om grunderna i internationell politik. Hur konflikter kan uppstå och bakomliggande orsaker till konflikter idag. Vi ska också försöka finna lösningar - antinge på specifika konflikter eller för att undvika framtida.

Innehåll

Källor som är bra att använda inom detta område är:

Ne.se: Internationell politik

https://varldskoll.se/

 

https://www.globalis.se/Konflikter

https://www.sakerhetspolitik.se/konflikter/

 

KONFLIKTANALYS MALL:

Tänk på att frågorna i mallen är ett stöd i ditt informationssökande och inte ett krav för vad som måste tas upp i din analys. Om vissa uppgifter saknas kan det betyda att just den frågan är av mindre vikt för den konflikt du beskriver.

Konflikten

 • Vad är det för typ av konflikt – är det en konflikt mellan länder/stater eller är det en annan typ av konflikt?
 • Beskriv förloppet – gör en tidslinje.

Aktörerna

 • Vilka är inblandade i konflikten (stater, etniska grupper, terrorgrupper och/eller internationella organisationer)?
 • Vem stöder vem?
 • Vad är deras mål?
 • Vad gör de för att uppnå sina mål?
 • Vilka starka och svaga sidor verkar de inblandade aktörerna ha?

Bakomliggande orsaker

 • Vilken roll har följande faktorer i konflikten: etnicitet, nationalism, religion, ideologi, ekonomi, naturtillgångar, geopolitik (konflikter om gränser)?
 • Vad har det politiska ledarskapet för betydelse för konflikten?

Konsekvenser

 • Hur påverkas relationer mellan länder/stater av konflikten?
 • Hur påverkas omvärlden (närområdet och stormakterna)?
 • Hur förändras olika gruppers villkor?
 • Hur har de inblandade länderna/staterna förändrats?

Lösningar

 

 • Vad har gjorts för att lösa konflikten?
 • Vad hade kunnat göras?
 • Har FN agerat i konflikten? Hur?
 • Vilka möjligheter finns?
 • Vilka hinder finns?
 • Vilka problem måste först lösas för att en lösning ska vara möjlig?

 

Uppgifter

 • Exit ticket - när krisen kommer till Sverige och Demokrati vs. Diktatur

 • Internationell politik - inledning

 • Analysera en konflikt