Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- Snabb/långsam

Skapad 2020-09-29 08:26 i Nätverksgrupper Hedemora Hedemora
Matematik- Snabb/Långsam
Förskola
Att väcka nyfikenhet för motsatsorden snabb och långsam

Innehåll

Syfte:

Syftet är att ge barnen förutsättning att utveckla sin matematisk förmåga utifrån läroplanens mål.

 

Mål:

Förskolan ska ge barnet förutsättning att:

  • undersöka begreppen snabb och långsam

 

Hur ser vi att barnen utvecklas mot målet:

- benämner begreppen snabb och långsam i matematiska/vardagliga sammanhang

- efterfrågar material som vi tillför för att undersöka begreppen

- barnen hittar och använder synonymer till begreppen snabb och långsam

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: