👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten gul grupp

Skapad 2020-09-29 08:49 i Rådmansö förskola Norrtälje
Förskola
Beskriv valt område för undervisning här. Koppla till valda prioriterade mål enligt Lpfö, arbetsplan och plan mot kränkande behandling.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

(Förståelsekartor, observationer mm?)

 

Syfte och mål      

Varför ska i erbjuda barnen detta? (Kopplingar till läroplanen görs nedan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

För att se förändringar i naturen. 

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan  

Vad ska vi ge barnen möjligheter att förstå/utveckla?

Naturen ändras med färger, lukter etc

Vi ser utveckling när

Hur ser vi att ett lärande skett?

 

 

Genomförande  

Hur ska barnen ges möjlighet att lära sig? 

genom delaktighet i det vi gör tillsammans 

Vi plockar löv som vi använder att skapa med på olika sätt

vi benämner olika begrepp som färger, höst, årstid, 

När kan de lära sig det? 
när vi har grupptillfällen

Vad behöver vi förändra och utveckla i miljö/material?
Vi är utomhus på gården och vi är i skogen

följer vårt träd 

Hur organiserar vi barngrupp och pedagoger?

vi är två pedagoger med barnen, delar barnen i mindre grupp vid behov

Hur förbereder vi varje undervisningstillfälle?

material som ska användas till skapande ska vara förberett, material med ut till skogen ska vara packat och klart 

vi pedagoger behöver veta vad vi ska göra och vart vi ska vara

 

Hur behöver pedagogen/pedagogerna förbereda sig?

reflektera tillbaka och följa planering