Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 6, POINTILLISM

Skapad 2020-09-29 09:34 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Terminsarbete åk 6
Grundskola 6 Bild
Planering samt bedömningsmatris i bild för år 6 uppgift POINTILLISM

Innehåll

Syfte för ämnet Bild

 • Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder och
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Undervisningens innehåll: Vad? och Hur?

I par eller grupp om tre stycken ska ni framställa: först en skiss och därefter med tekniken pointillism färglägga skissen. Färglägga med tekniken pointillism gör ni genom att enbart använda prickar i olika färger och nyanser. Den färg ni ska använda är temperafärg i grundfärgerna gul, röd och blå i kombination med svart och vit. Dessa fem färger ska ni blanda och på så sätt skapa andra färger och nyanser. Där olika färger och nyanser blandas genom att olika prickar är placerade tätt intill varandra där bildas en optisk blandning och på håll så ”försvinner” prickarna och en helhet upplevs. Efter färdigställd bild kommer ni fylla i en enkät om uppgiften och om din egen insatts, detta för att synliggöra ditt lärande för dig själv som en formativ respons inför kommande bilduppgifter. 

Undervisningens innehåll: Varför?

Bildundervisningen är utformad på ett sådant sätt att det finns en balans mellan gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever. Undervisningen bygger på såväl traditionella som digitala tekniker. Undervisningen är också upplagd på ett sådant sätt att det ska vara enkelt och tydligt för eleverna att förstå syftet med uppgifterna och vilka kunskaper de ska ges möjlighet att utveckla. Det är dessutom viktigt att eleverna ges möjlighet att uppleva att deras kunskapsutveckling följs upp genom kontinuerlig och konstruktiv återkoppling.

 

Konkreta förmågor som behandlas på uppgiften:

Färglära om grundfärger samt kunskap om att blanda färger utifrån dem och på så sätt skapa sekundära färger och nyanser. Hur dessa färger sätts samman och används i skapandet av denna bild kan vara avgörande för till exempel vilket djup och dynamik bilden får.

Använda en speciell teknik (pointillism) och utgå ifrån den teknikens egenskaper för att skapa en fungerande bild, till exempel genom att använda passande redskap som smal pensel och/eller tops på ett fungerande sätt för tekniken och materialet som används.

Värdera sin egen insatts och ge formativ bedömning/ respons till sig själv utifrån uppgiftens innehåll och mål.

Samarbeta med någon som inte nödvändigtvis är på samma nivå. Träna på att vara lyhörd och kompromissa i kombination med att vara driven och lösningsorienterad i arbetet framåt.

 

 

Kunskapskrav för uppgiften i nivåerna nedan finns under matris.

Kunskapskrav E

Kunskapskrav C

Kunskapskrav A


Bedömning

Vid bedömningen tittar jag på flera olika förmågor. Jag ser inte bara till den färdiga produkten/bilden utan ser också till hela arbetsprocessen, från den första idén och skissen till själva utförandet och den slutliga presentationen. Jag fäster stor vikt vid elevens förmåga att ta initiativ och finna vägar för att lösa problem. Jag ser det också som viktigt att eleven har förmåga att reflektera och fundera kring sitt eget skapande samt resonera kring detta. Min bedömning av elevernas olika förmågor sker därför kontinuerligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bedömningsmatris

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Bildframställning
Färdigställa bild utefter instruktion samt bidra till handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Eleven kan framställa bilder med ett enkelt bildspråk som uttrycker erfarenheter, åsikter och upplevelser. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan framställa bilder med ett utvecklat bildspråk som uttrycker erfarenheter, åsikter och upplevelser. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder arbetet framåt.
Eleven kan framställa bilder med ett välutvecklat bildspråk som uttrycker erfarenheter, åsikter och upplevelser. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Redskap för bildframställning
Förmågan att använda olika tekniker, metoder och material. I detta fall metoden och tekniken pointillism och materialet temperafärg och pensel.
I arbetet kan eleven använda och kombinera några olika tekniker, verktyg, metoder och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda och kombinera olika tekniker, verktyg, metoder och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda och kombinera flera olika tekniker, verktyg, metoder och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Bildanalys
Förmågan att tolka, analysera och reflektera kring sina egna och andras bilder. Samt förmågan att kunna sätta ord på och resonera kring detta.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i arbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i arbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: