👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAL kap 1 åk 8 Ht 20

Skapad 2020-09-29 09:50 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 – 0 Matematik
Under veckorna 34-39 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Du kommer lära dig mer om negativa tal och de olika räknesätten kopplade till bråkräkning.

Innehåll

Syfte 

·       De fyra räknesätten med tal i bråkform och decimalform 

·       Arbeta med ett negativt tal  

·       Addera och subtrahera negativa tal 

·       Multiplikation och division med negativa tal 

 
Kopplingar till läroplan 

Öka förståelsen för grundläggande begrepp samt sambandet dem emellan. 

Utveckla din förmåga att formulera och lösa problem. 

Utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder.  

Utveckla din förmåga att föra och följa matematiska resonemang samt Kommunicera matematik både skriftligt och muntligt.  

 

Arbetssätt  

Under detta arbetsområde använder vi oss bl.a. av följande arbetssätt:  

·       Lärarledda genomgångar/diskussioner 

·       Gruppuppgifter med stort fokus på Problemlösning och resonemang. 

·       Självständigt arbete i Matte direkt 8 kap.1 ”Tal” 

·       Övningsblad, MatteappenConcept Cartoons, Studi.se mm. 

 

 

Bedömning 

Bedömningen görs löpande men en stor möjlighet att visa vad du kan är på provet v. 39Provet kommer att ge möjlighet att visa både grunder och högre förmågor. 

 

Förmågor som bedöms: 

 

Problemlösningsförmåga 

Ett matematiskt problem är ett problem som du inte tidigare mött, dvs. en uppgift som är något ny för dig. Jag kommer att bedöma hur väl du löser matematiska problem, samt vilken metod du använder och hur du redovisar muntligt och skriftligt.  

Förståelse av begrepp 

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda dig av och förstå matematiska begrepp. Ett matematiskt begrepp är ”matteord” t.ex. tabell, diagram, medelvärde, typvärde mm.  

Beräkningsförmåga 

Ofta när du räknar matte kan det vara uppgifter som du känner igen, som vi har gått igenom eller som du jobbat med tidigare. Dessa uppgifter kallas för rutinuppgifter. Jag kommer att bedöma vilka metoder du använder när du löser dessa uppgifter samt hur väl du lyckas med dina beräkningar.  

Resonemang och kommunikationsförmåga 

Till sist kommer jag även bedöma din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt hur du löst en uppgift, samt hur väl du följer med i matematiska resonemang och för olika diskussioner framåt. Det kan du göra t.ex. genom att ställa frågor eller utveckla ett resonemang som ges av någon annan.  

 

Preliminär veckoplanering ”Tal” år 8 

 

Ta ansvar för att du följer med i planeringen och räknar ikapp vid behov. Om inte mattelektionerna räcker till behöver du även räkna under Elevens val och läxhjälpen men även hemma. Du har även ett ansvar för att säga till mig om du behöver hjälp! Bocka gärna av i planeringen när du känner att du förstår varje delkapitel.  

 

Matte 8 kap 1 klass 06A

 

Måndag

Tisdag

Onsdag (em)

Fredag

34

Schemabrytande

Intro – Sofie + boken

CC4 Pizzabitarna

NP 07 uppg 3

Dyra Köttbullar (1)

CC4 Hur många liter tillsammans?

Att tänka med bråk (18)

Repetition bråk s. 8-9

Fredagstest

CC4 Karamellpåsarna

s. 10-11 multiplikation med bråk

35

Beduinens döttrar (18)

s. 12 multiplikation med två bråk

CC3 Multiplikation med bråk

s. 13 multiplikation med två bråk

s. 14 Division med bråk

Känguruhopp (3)

s. 15 Division med bråk

Fredagstest

(s. 16-17 multiplikation decimaltal)

s. 18 Division med decimaltal

CC1 Nästa tal (Chokladfabriken, 3)

36

s. 19 Division med decimaltal

(s. 20-21 * och / med decimal tal)

s. 22 Negativa tal

(Hinna ikapp Leif, 3)

s. 23 + och – Negativa tal

CC 2.6

Fredagstest

s. 24 + och – Negativa tal

37

s. 25 * och / med negativa tal

Diagnos

RÖD / BLÅ (mgn)

Fredagstest

RÖD / BLÅ (bråk-decimal)

38

RÖD / BLÅ

RÖD / BLÅ (förkorta bråk)

RÖD / BLÅ (Division med bråk)

NP 14 uppg 22

RÖD / BLÅ

39

RÖD / BLÅ

Repetition

PROV

PROV

 

Matriser

Ma
TAL kap 1 åk 8 Ht 20

Inte tillräckligt grundläggande nivå
Grundläggande nivå, E
Mer än grundläggande nivå, C
Mycket mer än grundläggande nivå, A
Problemlösning
Du har inte visat att du kan använda metoder och strategier för att lösa grundläggande problem på en nivå som krävs för årskursen.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa enklare problem och kommer fram till förslag på möjlig lösning.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa mer komplexa problem och kommer fram till en möjlig lösning.
Du väljer och använder anpassade metoder och strategier som fungerar för att lösa mer komplexa problem och kommer fram till en möjlig lösning
Begrepp
Du har inte visat att du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp som är aktuella för årskursen och/eller har inte visat att du kan använda dem i välkända sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan visa att du kan använda dem i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i delvis nya sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i nya sammanhang.
Metod
Du har inte visat att du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Kommunikation
Du har inte visat att du kan beskriva hur du löst uppgifter och/eller använder inte ett delvis matematiskt språk.
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgifter och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett godtagbart matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett matematiskt språk och på ett effektivt sätt som passar sammanhanget.
Resonemang
Du har inte visat att du kan förklara en lösning kortfattat med hjälp av till viss del anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor kortfattat förklara en lösning med hjälp av till viss del anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor motivera en lösning med hjälp av ett relativt väl anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor förklara en lösning på ett effektivt sätt med hjälp av ett anpassat matematiskt språk.