👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi

Skapad 2020-09-29 09:58 i Långsjöskolan Norrtälje
Ett arbetsområde om elektrokemi.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vet du att batteriet i din mobiltelefon är en vidareutveckling av de "zombiegrodor" som Galvani upptäckte redan på 1700-talet? Inom det här arbetsområdet kommer du att arbeta med elektrokemi och du kommer att lära dig hur elektrokemi används i vardagen.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

Du kommer att få lära dig om följande:

 • REDOXREAKTIONER: om ämnen som lämnar ifrån sig och ämnen som tar upp elektroner. -oxidation, -reduktion, -oädla metaller, -ädla metaller, -spänningsserien
 • BATTERIER: redoxreaktioner som ger ström. -galvaniskt element, -minuspol, -pluspol, -elektrolyt, -alkaliskt batteri, -offeranod
 • ELEKTROLYS: reaktioner som drivs av elektricitet. - elektroder, -anod, -katod, -PANK, -galvanisering, -aluminiumframställning

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du få lära dig om elektrokemi, redoxreaktioner, batterier och elektrolys.

Du kommer att få göra laborationer samt skriva laborationsrapporter.

 

 

Hur du får visa vad du kan:

Bedömningen kommer att ske när du laborerar och en bedömning av dina skriftliga laborationsrapporter.

Uppgifter

 • Kursmaterial

 • Kursmaterial

 • Skrivuppgift - Elektrokemi

 • Skrivuppgift - Elektrokemi

 • Skrivuppgift - Elektrokemi

 • Kursmaterial

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9