👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text om minoritetsspråk

Skapad 2020-09-29 10:23 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Du skriver en utredande text där du diskuterar olika synsätt på minoritetsspråkens framtidsutsikter utifrån valda källor.

Uppgifter

  • Utredande text om minoritetsspråk

Matriser

Sve
Utredande text om minoritetsspråk

E
C
A
Redogörelse för språkliga förhållanden
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Innehåll och källhantering
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande texter. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Texten är sammanhängande och väldisponerad.
Texten är sammanhängande och väldisponerade.
Språk och stil
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Anpassning till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.