👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Europa

Skapad 2020-09-29 10:20 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 5 Geografi Svenska
Fröken Europa är en spännande skönlitterär bok som knyter an till arbetet kring Europa i ämnet geografi. Vi kommer att läsa och jobba kring boken tillsammans.

Innehåll

Arbetsområdet

Vi kommer att lyssna och arbeta med Fröken Europa, en skönlitterär bok som knyter an till vårt arbetsområde i geografi, Europa. I boken får vi följa en skolklass som går i årskurs fem och som på lite märkliga sätt reser runt i några av våra europeiska länder. Historiska och nutida berättelser blandas med verklighet och fantasi samtidigt som läsaren får möjlighet att bekanta sig med nya plaster.  

Vi lyssnar på boken tillsammans och därefter kommer vi att arbeta med olika skrivuppgifter knutna till den text vi hört samt  diskutera om det vi läst i grupp eller i par. 

Mål

Att med hjälp av läsningen utveckla ditt språk och din förståelse för omvärlden. 
Öka dina kunskaper om olika delar av världen. 
Förbättra din förmåga att analysera texter med hjälp av lässtrategierna.

Träna på att svara på frågor om texten och att skriva svaren med språklig variation.

Arbetssätt

Läsningen sker gemensamt i skolan då vi lyssnar på texten samt att vi gör skrivuppgifterna kopplade till texten vi läst. Ibland kan det ske parläsning eller egen läsning av texten. 

Vi arbetar med aktivt lyssnande samt muntligt och skriftligt med övningar som är knutna till bokens innehåll.

Redovisningsform

Du visar din förståelse av innehållet både skriftligt som muntligt. Du deltar aktivt i de diskussioner vi har gemensamt i olika grupper.

Bedömning

Jag bedömer hur du förstår det du läser samt din förmåga att reflektera vid diskussioner och övningar vi gör både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6