👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English "Me and Music" ht 2020

Skapad 2020-09-29 10:31 i Freinetskolan Mimer Freinet
By studying your own personality, interests, choices in life and experiences, you are going to write texts, poetry, song texts and short stories about life, abour being young. Also, you are going to read short stories, poetry and listen to lyrics, and in addtion have some seminars and discussions about topics you are interested in.
Grundskola 8 Engelska
By studying your own personality, your interests, choices in life, your own experinces, you are going to write texts, poetry and short stories about life and about being young. Also, you are going to read short stories, poetry and listen to lyrics, and in addition have some seminars and discussions about topics you find interesting. As a final assignment you are to present your work "Me and Music".

Innehåll

Centralt innehåll

Arbetsformer och arbetssätt

 • Läsförståelse "Stormy Weather"/texts about Paula
 • Lyssna på hörförståelse om grafitti och konstnären Banksy
 • Skriv Flash Fiction
 • Lyssna på genomgång
 • Diskutera musik och samhället i mindre grupper
 • Glosor och uttryck till fredagar
 • Öva på den grammatik du behöver
 • Lyssna på musik/ låttexter på engelska, och översätta
 • Sokratiskt samtal om en låttext
 • Skriva en uppsats om "Me & Music" genom att använda strukturen, för det och sambandsord
 • Presentera ditt arbete muntligt
 • Se film

Uppgifter

 • Engelska Scary Monsters, Super Creeps

 • Me & Music

 • English Banksy Flash Fiction

 • Flash Fiction English

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska åk 7-9

Ej visad kunskap
Nivå E genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö, visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvar
Genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar delvis ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö, Visar respekt för och hänsyn mot andra elever och skolans personal. Tar del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
Nivå C
Genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö, Visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
Nivå A
Genom egen ansträngning och stor delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar stort ansvar för sitt lärande och bidrar väl till en god arbetsmiljö, Visar tydlig respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever och bidrar tydligt till det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
Lyssna
Lyssna på filmer om grafitti och om konstnären Banksy. Lyssna på engelska texter i låtar och se film utan text Lyssna på kamraters redovisningar och delta i samtal och diskussioner
Ej visad kunskap
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
Läsa läsförståelseltexter, t ex "Stormy Weather"/texter om Paula, låttexter
Ej visad kunskap
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Läsa
Läsa läsförståelsetexter t ex "Stormy Weather"/texter om Paula, låttexter
Ej visad kunskap
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Lyssna och läsa
Lyssna på engelska texter i låtar och se film utan text, samt läsa låttexter, ge respons på kamraters redovisning
Ej visad kunskap
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Tala
Redovisa "Me and Music" Diskutera musik i samhället Warm-ups Sokratiskt samtal
Ej visad kunskap
II muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Tala
Anpassa språket när du redovisar "Me and Music" Diskutera musik i samhället Warm-ups Sokratiskt samtal
Ej visad kunskap
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt muntligt, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig muntligt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig muntligt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Skriva
Skriva uppsats om "Me and Music" Tankeskriva om grafitti och om Banksy
Ej visad kunskap
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Anpassa språket
Skriva uppsats om "Me and Music" Tankeskriva i anteckningsböcker om grafitti och om Banksy
Ej visad kunskap
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt i skrift, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Interaktion
Svara på frågor, samt ge respons på andras redovisningar, ställa frågor till andra, och diskutera olika företeelser i filmer och texter.
Ej visad kunskap
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och .begripligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Jämföra med företeelser i eng-talande länder
Jämför det du lär dig om musik och språk i texter från engelsktalande länder med företeelser i Sverige. Vad är lika och vad är olika?
Ej visad kunskap
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar välutvecklat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar välutvecklat och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.