👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stort, smått och enheter

Skapad 2020-09-29 10:40 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Här området handlar om multiplikation och division. t.ex. 1000 x 0,34, 832/0,01. Olika enheter som handlar om vikt, hastighet, volym osv.

Innehåll

 

Området: Stort, smått och enheter

 

Motsvarande sidor: sidor 60 - 109 i matematikboken X

 

 

 

Veckoplanering

 

Vecka 45: avsnitt (2.1) Multiplikation/ division med 10,100 och 1000

 

 

 

Vecka 46: avsnitt (2.2) Multiplikation med små och stora tal

 

 

 

Vecka 47: avsnitt (2.3) Division med stora tal

 

 

 

Vecka 48: avsnitt (2.4) Division med små tal

 

 

 

Vecka 49: avsnitt (2.5), (2.6) och (3.1) Enheter för vikt, volym och längd

 

 

 

Vecka 50: avsnitt (2.5), (2.6) och (3.1) Enheter för vikt, volym och längd, Prov på onsdag (9/12)

 

 

 

Vecka 51: Omprov på onsdag (16 /12) hos läxhjälp

 

 

Läxor: 

Vecka 42: Läxa 4

vecka 44: Läxa 5

vecka 46: Läxa 6

vecka 48: Läxa 7

vecka 50: Läxa 8

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Stort, smått och enheter

Problemlösning

F
E
C
A
Att utveckla
Lösa problem i bekanta situationer med hjälp av matematik.
Kan inte lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Formulera och lösa enkla matematiska problem med hjälp av matematik, samt värdera valda strategier och metoder.
Bidrar inte till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som kan användas i sammanhanget.
Formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Formulerar enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Begrepp

F
E
C
A
Att utveckla
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Har inte grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer.
Kan inte beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
Kan inte växla mellan olika uttrycksformer. Kan inte föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan växla mellan olika uttrycksformer. Kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan växla mellan olika uttrycksformer. Kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan växla mellan olika uttrycksformer. Kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metod

F
E
C
A
Att utveckla
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
För inte enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Kan inte bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kan inte välja och använda fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.

Kommunikation

F
E
C
A
Att utveckla
Föra och följa matematiska resonemang
Kan inte redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med god anpassning till syfte och sammanhang.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtal om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Kan inte följa eller föra redovisningar och diskussioner.
Kan följa redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Kan följa redovisningar och diskussioner för genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Kan följa redovisningar och diskussioner för genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.