👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från istid till järnålder

Skapad 2020-09-29 10:41 i Ornäs skola Borlänge
Detta är ett arbetsområde där vi läser och skriver om forntiden från istid till järnålder.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vi går 10.000 år tillbaka i tiden. Isen har nyligen smält undan och på marken börjar växterna breda ut sig. Renar och smådjur är de första varelser som trampar på svensk mark. Så plötsligt bryts tystnaden, mänskliga röster hörs i fjärran.....

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.
(Ur kursplanen för historia Lgr 11)

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra
(Ur kursplanen för samhällskunskap Lgr 11)

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska du få lära dig om den senaste istiden samt olika spår i naturen. Även hur de första människorna i Sverige levde, hur människans sätt att leva har utvecklats genom tiderna samt vad som påverkat sättet att leva.

Undervisning

Du kommer att få läsa om Istiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern i olika faktatexter. Du kommer att få titta på filmer om de olika tidsåldrarna. Du kommer även att få skapa både texter och bilder.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du kan diskutera och resonera kring hur ett samhälle kan ha formats och byggts upp genom historien men också hur vi kan se spår av forntiden idag. Hur var det att leva under dessa tisperioderna? Jämför med idag. Detta kommer vi att göra genom att ställa öppna frågor som vi sedan ska diskutera i grupp.

Jag kommer även att bedöma de skriftliga och skapande delarna som du gör utifrån din förmåga.

 

 

Underrubrik 1

kunskapskrav i åk 3 som arbetsområdet relaterar till

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3