👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Fiolens fritidshem 2020-2021

Skapad 2020-09-29 10:53 i Furuhällsskolan Härryda
Grundskola F
Fiolens fritidshems pedagogiska planering 2020 - 2021

Innehåll

Fiolens fritidshem 

 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. (LGR11 s.9) 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra.(LGR11 s.16) 

 

Nu går barnen i trean, det sista steget innan de börjar mellanstadiet. Med en ny härlig lokal som är ännu närmre skogen och fristående från huvudbyggnaden ser vi väldigt mycket fram emot att bedriva vår fritidsverksamhet i. Vi kommer att jobba med kamratskap och relationer samt ansvarstagande, allt från att servera mellanmål, cykla på utedagarna, och hålla i lekar under fritidsgympa.  

 

På måndagar är det fritidsgympa från 15:00 till 16:00 

Fritidsgympan är till större delen frivillig, ibland kan det vara så att den är obligatoriskt då vi har planerat något lite extra eller om det är så det fungerar bäst med personalstyrkan. På fritidsgympan så varierar aktiviteterna. Eleverna får demokratiskt komma överens om vad aktiviteten ska vara, och ibland är det vi pedagoger som bestämmer. Vi kommer även uppmuntra och stötta eleverna att hålla i en aktivitet som de själva väljer.  

 

På tisdagar är inget planerat och situationen styr verksamheten 

På tisdagar har arbetslaget möten och gemensamma planeringar. Peter (träslöjdsläraren) och Ulrika (speciallärare)  är på fritids under denna tiden då vi sitter i möte. 

 

På onsdagar är det utedag från 13:45 - 15:30 

I möjligaste mån vill vi ha barnen kvar tills 15:30 på dessa dagar så att de kan vara med på utedagarna. Barnen får som regel alltid ringa för att planera lek med en vän då fritids har börjat, men på utedagarna kommer detta att bli ett problem då vi behöver komma iväg snabbt. Vi ber då att på denna dagen så får ringandet först ske efter att vi har kommit tillbaka från utedagen. Alternativt att ni bestämmer med era barn kvällen innan och lägger in det på tempus. 

 

 På torsdagar har vi skapande verksamhet 

Torsdagar har vi en varierande form av skapande verksamhet som kommer att hållas av någon av oss under terminens gång.  

 

På fredagar har vi leksaksdag 

På leksaksdagen får eleverna ta med någon leksak hemifrån som de får ha på fritids. Vi kommer också att äta mellanmål på avdelningen. Då kommer olika grupper av eleverna hjälpa oss att duka fram och förbereda mellanmålet.