👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering skogen

Skapad 2020-09-29 10:59 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Genom att utgå från barnens intresse av sniglar-snäckor ska barnen få gå till skogen och upptäcka vad som finns i naturen.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Litteraturprojekt mot naturvetenskap och språk. Tidsperiod: Ht 20

Förskolans namn: Håstahöjdens förskolan

Grupp: Masken

Barnens ålder: 3-5 år

År och datum:  2020-08-25

 

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Genom att utgå från barnens intresse av sniglar-snäckor ska barnen få gå till skogen och upptäcka vad som finns i naturen.

Naturvetenskap-Biologi och Språkutveckling.  

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)


”- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

 ”-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.”

”-förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur” 

”-förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.”

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Barnen ska upptäcka vad som finns i naturen och följa årstider. Att ta hand om naturen. Lära sig nya begrepp och ord. 
Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Barnen får arbeta i mindre grupper i skogen och på förskolan. Vi dokumenterar med observation, foto och film. I dokumentationerna kan vi se vad barnen är intresserade av och vilka förkunskaper de har. Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Dokumentationer i Unikum. Dokumentationer som är synliga på avdelningen. Fotoram, fotografier, teckningar o.s.v. 
Planeringen upprättad av

 Karin, Emma och Kathleen