👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lego WeDo

Skapad 2020-09-29 11:08 i Ornäs skola Borlänge
Vi lär oss om vad programmering är och prövar att programmera med hjälp av Lego Education WeDo.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vi diskuterar programmering och vad det är och hur det kan fungera. Vi arbetar även med materialet Lego Education WeDo. Processen när eleverna aktivt bygger, programmerar. Här finns en unik möjlighet att arbeta gränsöverskridande och ta vara på barnens nyfikenhet och utveckla deras intresse för naturvetenskap och teknik, stärka deras självförtroende och lusten att lära. Både matematik och teknik spelar en avgörande roll här.    

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • tänka kreativt
 • använda begrepp inom tekniken
 • upptäcka problem och behov som kan lösas med teknik
 • följa ritningar för att bygga modell
 • tänka logiskt

Konkretisering av mål & kopplingar till läroplan

Du ska få lära dig att:

 • programmera flera olika figurer
 • samarbeta, tolka och diskutera
 • använda begrepp

Arbetssätt

Under detta arbetsområde kommer du att få:

 • lära dig om vad programmering är
 • en introduktion av materielet och hur programmet är uppbyggt. 
 • jobba i grupper på två och enskilt.
 • bekanta dig med hur programmeringsblocken är uppbyggda genom att programmera figurer att utföra speciella uppdrag.
 • programera om figuren och bestämma vad/hur den ska utföra ett uppdrag.

Bedömning

Under detta arbete kommer vi att bedöma hur du:

 • följer instruktioner
 • använder begrepp
 • tolkar och diskuterar tekniska lösningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk