👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 7D: Densitet, Krafter och Rörelse v 35-v 42 v 35- v 42

Skapad 2020-09-29 11:09 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Arbetsområdet handlar om bla volymbestämningar, densitetsbestämningar, krafter och rörelse

Innehåll

LPP – Fysik, ÅR 7 HT20

 

Densitet, krafter, rörelse

Långsiktiga mål / Syfte:

      Beskriva och förklara materia, massa, volym, densitet med hjälp av partikelmodell. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen

      Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel volym och massa.

      Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas

      Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Lärandemål / Centralt innehåll:

       Kunna räkna ut volymen på ett rätblock(regelbunden) och oregelbunden(sten).

       Kunna ta reda på massan på föremålet.

       Kunna räkna ut densitet på ett föremål Densiteten = Massa/Volym.

      Kunna räkna ut vridmoment på enarmad och tvåarmad hävstång.

      Kunna räkna ut medelfarten på en bilist.

       Känna skillnaden mellan likformig och accelererad/retarderad rörelse.

       Känna till skillnaden mellan massa och tyngd.

      Känna till tröghet och tröghetslag och vad acceleration och retardation betyder.

      Känna till friktion, rullfriktion samt gnidfriktion och dessa skillnaden.

       Kunna räkna ut hur många Newton det går på ett visst antal kg (1 kg motsvarar 10 N kraft på Jorden).

       Känna till vad som menas med fritt fall och varför en rymdraket faller fritt runt jorden utan att landa på den. Rymdraket faller så fort att eftersom jorden kröker under racketen så faller den aldrig ner.

       Känna till ordet stödyta och förstå varför ett föremål står stabilt.

       Förstå vad som menas tyngdpunkten, stabilt, labilt, obestämt.

 

 

Undervisningen

      Laborationer, demonstration med teorigenomgånger,

      Lärarledda genomgångar

      Hemläxor, studieuppgifter

 

Underlag för bedömning

·      Redovisning (Din redovisning ske genom dina delaktigheter på lektioner och läxförhör, diskussioner i grupp, teoretiska prov samt genomförande + laborationsrapportinlämning och studieuppgifter. Allt ska inlämnas för bedömning.)

 

VIKTIGA   BEGREPP:

     Materia     Massa       Volym       Densitet

     Kraft        Tyngd       Gravitation     Tyngdkraft 

    Rörelse        Tröghet      Hastighet     Medelfart

Planering av lektioner och läxor för HT20

 

Vecka

Lektion 1.Labb halva klass

Lektion 2. helklass

Läxa till nästkommande vecka/lektion

36

Dela läromedel+ Lpp+ laborationssalregler

Massa, volym, densitet:

Laborationsrapport (hur skriver man det?)

-Volym (Regelbundet och oregelbundet) (vad är det?)

ppt- sidan 9

- Laboration 1: mäta volym av en sten(oregelbunden). L1

- fort. Skriv laboration rapport nästa lektion(20min)

Massa, volym, densitet:

 Introduktion (vad är materia + densitet?)

En film om densitet

Studi.se + Quiz 1

ppt (1-8)

Sidan (1-3,8-9) i boken

 

Skriv laborationsrapport för Laboration 1.

Läs sidor 3,5,8,9 i fysik boken

Uppgifter:1,2,3,18,20,21,23,41,

42,44,46,48,50,53.

Svarta för E

Blåa för C

Röda för A

37

Massa, volym, densitet:

Repetition till ppt s(9 ).

 

Laboration 2+3: mäta densitet av olika ämne/vätskor L9

Eller L11

Krafter ppt s. 9 -25

Vad är (kraft, Newton, Tyngdkraft)

Film om kraft (studi.se+ quiz 1).

Film (mer om krafter) studi.se

Räkna ut massa och tyngd. (skillnaden)

Hur ritar man kraft.

Film om massa och gravitation (studi.se)

 

Läs kap 2 sidor (23–30) och svara på alla frågor 56-92. som är:

- Svarta för E

- Blåa för C

- Röda för A

Skriv labbrapport.

38

Krafter

Tyngdpunkt.

Stabilitet och stödyta

Lab 18

ppt s(27-30)

 

Krafter

Hävstång, vridmoment.

Friktion.

Film om vridmoment(studi.se)

ppt s.(31-38).

Att börja med Lab 20 a i helklass.4-5 grupper.

svara på alla frågor 56-92. som är:

- Svarta för E

- Blåa för C

- Röda för A

Skriv labbrapport.

39, 40, 41

 

Fort. Labb 20a +

Labb 20b

Skriv laborationsrapport.

Tid och rörelse

Film(studie.se) -första newtonslag och andra/

ppt.s 39-40

L 22. Eller L 24

Medelfarten, accelererad

, retarderad-fritt fall-tröghetslag.

Läs kap 3 svara på frågor

93–110.

som är:

- Svarta för E

- Blåa för C

- Röda för A

42

Tid och rörelse

Pendeln. L22

Repetition.

Prov

7A onsdag v 42 istället

7B tisdag v 42 istället

7C fredag  v 42 i stället

7D fredag v 42 i stället

 

 

Skicka in alla studieuppgifter och laborationsrapport digitalt, eller dela med din lärare:

Nazar.hermes@edu.stockholm.se

Henrik.wolff@edu.stockholm.se

Jakob.ljung@edu.stockholm.se

 

 

Vi skjuter på provet till fredag 42 pga att lektioner har gått bort vid utvecklingssamtal mm. Planeringen ovan har alltså  justerats.

 

Med vänlig hälsning Henrik, Nazar och Jacobs vikarie