👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lejonets avdelningsmål 2020/2021

Skapad 2020-09-29 11:15 i Fasseröd ULNA Förskolor
Förskola
Under detta läsår kommer vi att arbeta med språket.

Innehåll

UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Syfte: 

  • Vi har valt att fokusera på språket med inriktning på ordförråd, reflektion (utifrån olika material men även sina handlingar så som stopp) samt skapa möjligheter för en bredare och djupare kommunikation där man gör sin röst hörd. Vi upplever att det finns ett behov av att fortsätta det arbete vi påbörjade förra året med ”Stopp min kropp” och anser att det i samhället i stort behövs ett gediget arbete kring dessa frågor, redan i unga åldrar. Med hjälp av språket vill vi ge barnen förutsättningar och verktyg att förklara sina känslor och att de inser att det är okej att vara ledsen eller arg. (Exempelvis om ett barn är argt för att den vill ha en leksak ett annat barn har vill vi att detta barn ska kunna förmedla sina känslor så vi kan hjälpa och stötta dem i den konflikten.) 

Mål

 Se målen kopplade till läroplanen nedan. 

 

Målkriterier

 

Det vi vill se:

• Att barnen vågar uttrycka sin åsikt och vågar säga stopp när något känns fel.

• Att barnen utvecklar ett större ordförråd

• Att barnen accepterar ett nej

 

Målet når vi genom att

 

• arbeta tematiskt där Pippi kommer i fokus och hon kommer att ha med sig uppgifter om språk och stopp.

• föra dialog med barnen, reflektera tillsammans samt vara närvarande och stötta vid exempelvis konflikter.

• arbeta i mindre grupper för att få ut så mycket som möjligt av varje tillfälle. 

 

Reflektion och Analys

 

För att säkerställa kvalitén i utbildningen/undervisningen finns det en reflektion/analysruta under varje lärlogg samt under planeringarna som bara vi personal ser och kan anteckna våra reflektioner. Detta ligger sedan till grund för kommande undervisning samt utvärdering av läsåret.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18