👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2020-09-29 11:34 i Ornäs skola Borlänge
Vi ska ha kul med musik!
Grundskola 3 Musik
Du ska få sjunga och prova på att spela enklare instrument samt lyssna och skapa musik med ljud, rytmer och rörelser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få sjunga, spela och framföra musik tillsammans med andra och lära dig att använda din röst på olika sätt.

Du ska få skapa musik och improvisera med ljud, rytmer och rörelser.

Du ska få lyssna på musik och berätta vad du får för tankar om musiken.

Du ska få lära dig namnet på olika instrument och till vilken grupp de hör.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att sjunga tillsammans med andra. Jag kommer också att bedöma din förmåga att kombinera musik, sång, rörelse och dans. 

Undervisning och arbetsformer

Du ska få sjunga olika sorters sånger och lära dig att använda din röst på olika sätt, tillsammans med andra.
Du ska få lära dig rytm och rörelser, i till exempel klappramsor.
Du ska få prova på att använda rytminstrument.
Du ska få dansa och improvisera till musik på olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Bedömningsmatriser för musik i åk 1-2

--->
--->
--->
--->
Sång
Du försöker sjunga med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna och deltager i de olika röstövningarna.
Du deltager aktivt i sånger och röstövningar. Du försöker även sjunga en enkel stämsång såsom kanon eller växelsång..
Rörelse/Dans
Du deltager ibland i dans och rörelse.
Du tar till dig instruktioner och försöker deltaga i dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse och du kommer även med egna idéer kring dansen eller fri rörelse.
Puls och rytm
Du försöker följa pulsen i musiken.
Du följer pulsen och försöker delta i rytmspelet.
Du deltar aktivt i rytmspelet och följer instruktionerna.
Du deltar aktivt i rytmspelet och kan följa en enkel notbild. Du känner pulsen tydligt.
Musiklyssning
Du försöker lyssna på musikexemplen.
Du lyssnar aktivt på musikexemplen.
Du lyssnar aktivt på musikexemplen och försöker beskriva dina tankar om musiken.
Du lyssnar aktivt på musikexemplen och kan beskriva dina tankar och känslor kring hur du tycker musiken låter.
Instrumentkunskap
Du kan nämna ett instrument och en instrumentgrupp.
Du kan nämna flera instrumentgrupper och vet flera instrument.
Du kan de olika instrumentgrupperna och kan nämna ett instrument ur varje grupp.
Du kan de olika instrumentgrupperna och kan nämna flera instrument ur varje grupp. Du känner även igen instrumentet till utseendet.