👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 HT 2020

Skapad 2020-09-29 11:41 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Arbete med vårt läromedel i åk 6
Grundskola 6 Engelska
Under höstterminen ska vi i åk 6 på olika sätt använda boken What´s Up för att träna på det engelska språket.

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleverna ska få en allsidig träning och användning av det engelska språket. Läseboken och uppgiftsboken är fyllda med elevnära uppgifter och texter med en tydlig koppling till det centrala innehållet i läroplanen. Boken behandlar främst grammatik, läsförståelse, hörförståelse och strategier för de två sistnämnda.

Konkretisering av mål

Med arbetet i boken What´s Up är främst målet att eleverna ska utveckla strukturen i det engelska språket. De gör detta genom elevnära uppgifter med fokus på enkel grammatik och meningsbyggnad. Detta i sin tur ska utveckla kvalitén i elevernas egen användning i texter och talat språk. Uppgifterna utvecklar även elevernas kommunikativa förmågor där en stor del av uppgifterna läses för varandra. För att utveckla de här förmågorna krävs även att vi övar på strategier för läsförståelse och muntlig/skriftlig framställning.

Läseboken kommer användas för att utveckla elevernas förmåga att förstå enkel talad engelska. Den kommer även användas för att öva läsförståelse. 

Arbetssätt

I varje kapitel finns det en längre en text som sedan arbetas med i workbook. Vi  läser  den tillsammans och övar på att läsa engelska och uttal eller så lyssnar eleverna på dem tillsammans för att sedan svara på frågorna till texten då fokus främst ligger på läsförståelse. 

För att kunna genomföra relevanta genomgångar kommer största delen av arbetet i arbetsboken ske i samma takt genom hela klassen. Boken är uppdelad i kapitel.

Bedömning

Det som främst kommer kunna bedömas är förmåga att 

 • kommunicera på engelska samt förstå talad engelska i samtal 
 • förstå och tolka innehållet i olika slags texter och hörövningar 
 • använda det engelska språket i skrift när du till exempel skriver en berättelse 

Uppgifter

 • Homework v. 49

 • Engelskaläxa till 11/11

 • Skrivuppgift v.43 Halloween

 • Homework engelska till onsdag v.42

 • Gammalt NP engelska 28/9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska årskurs 6

E
C
A
Lyssna
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet, samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala/samtala
I muntliga framställningar (tal och samtal) kan du formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar (tal och samtal) kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar (tal och samtal) kan du formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Texten är till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, tydligt med ord, fraser och meningar. Texten är relativt sammanhängande.

Ny rubrik

E
C
A