👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En studie av de nationella minoriteterna

Skapad 2020-09-29 11:54 i Kyrkskolan Flen
Arbetsområde kring Sveriges nationella minoriteter för åk 4.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Under några veckor arbetar vi med Sveriges 5 nationella minoriteter. Vi kommer läsa på om en av de 5 minoriteterna i grupper och sen redovisa för de andra grupperna för att lära oss av varandra.

Innehåll

 

 

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att arbeta med Sveriges nationella minoritetsgrupper och dess språk. Vi kommer att få följa 5 barn som representerar varje minoritetsgrupp i programmet "Andrea möter..." från UR.se och se en serie som heter Jakten på språket för att lära oss mer om minoriteternas språk. 

Vad är en minoritetsgrupp? Vilka språk talar de olika grupperna? Vad kännetecknar dem? Vilka traditioner har de?  Dessa frågor och många fler kommer vi att arbeta med under några veckor.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- berätta vilka de 5 nationella minoritetsgrupperna är

- berätta vad som kännetecknar en minoritetsgrupp. Vad måste de uppfylla för att få bli kallad en minoritetsgrupp?

- Vilka lagar och regler skyddar minoritetsgrupperna. 

- Vilka språk talar de olika minoritetsgrupperna och hur många talar de språken?

 

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- jämföra de olika minoritetsgrupperna med varandra.

- ge exempel på nationella minoritetsspråk 

- presentera den minoritet du jobbat med i din grupp. 

Undervisning:

I detta arbetsområde kommer vi att följa 5 barn i serien "Andrea möter". Ni tittar även på en serie som heter Jakten på språket.

Begrepp vi kommer att tala om är:

- minoritet

- tradition

- fördom

- ursprungsbefolkning

- integration 

Efter dessa filmserier kommer ni i grupper få jobba med en presentation av en de 5 minoritetsgrupperna.  Där ni ska ha med vilket språk de talar och dess historia. Hur många om tillhör folkgruppen och hur de skyddas enligt svensk lag. Vi avslutar detta arbetsområde med att du och din grupp redovisar presentationen för övriga i klassen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6