👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tussilago och Blåklints enhetsmål "Matematik 20/21"

Skapad 2020-09-29 12:05 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Vi vill ge barnen ett intresse för matematik, undervisningen sker dels planerad men vi tar även vara på matematiken i alla vardagliga situationerna. Till vår hjälp har vi ”Bibbi”.

Innehåll

Förväntat resultat

 

 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Varje barn erbjuds möjligheter att utforska och intressera sig för matematik genom lek.
 • Vi använder begreppet matematik då vi fångar undervisningstillfällen i vardagen
 • Vi hör och ser barnen använda matematiska begrepp i lek och utforskande sammanhang
 • Varje avdelning utvecklar arbetet med programmering/Blue-bot
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

 • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

 • -Vi vill att barnen ska utveckla ett intresse för matematik.
  - Att barnen ska få grundläggande kunskaper om siffror, antal, mängd, storlek och former.

 •  
 • Syfte Varför ska jag välja just detta?

 •  
 • vill att barnen ska utveckla ett intresse för matematik.
  - Att barnen ska få grundläggande kunskaper om siffror, antal, mängd, storlek och former
 •  
 • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

 • - Vi arbetar med den pedagogiska miljön på avdelningen. Det finns siffror uppsatta, det finns pussel med siffror och geometriska former, det finns material att sortera i färg och form, samt byggmaterial att bygga och konstruera.

 • Undervisningen sker antingen i planerat eller i spontant i vardagliga situationer.
  -Vi har ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt i alla vardagssituationer (så som samling, av och påklädning och när vi äter)
  -Vi räknar, sorterar och jämför storlek.
  -Vi benämner de enklare geometriska formerna, cirkel, rektangel, kvadrat och triangel.
  -Vi benämner och samtalar om matematiska begrepp

 • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

 •  
 • Barnen blir automatiskt delaktiga genom att delta i verksamheten, deras intresse styr men alla barn blir delaktiga på något sätt.

   

 • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning?

Vi utgår från läroplansmålen och läser nya artiklar om småbarn och matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18