👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2020-09-29 12:21 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola F – 5 Modersmål
Vecka 40-45 Vi talar, läser, gör övningar i smågrupper och skriver utifrån temat djur.

Innehåll

Vi samtalar i smågrupper och i helklass.

1. Vi funderar över vad djuren betyder för människan. Vi gör tankekartor.

2. Vi samlar uttryck om egenskaper som är kopplade till djur, t ex "kedi gibi dört ayağı üstüne düşmek, eşek şakası, keçileri kaçırmak..."

 

Vi målar uttrycken.

3. Vi funderar över djur i tecknade serier. Två och två eller i liten grupp väljer ni en figur. Vilka egenskaper har djuret i verkligheten och i serien?

Vad är det hos figuren som vi tycker är roligt i serien?

4. Vi skriver en gemensam fakta text om ett djur.

Expertord (skriv i klassrummet)

Vilka ord behöver vi förstå för att kunna skriva och läsa faktatext? Exempelvis: fakta, arter, hona, hane, klassificering, utseende, boplats, föda.

Vår gemensamma text

Hitta en gemensam utgångspunkt, exempelvis humlan. Skriv stödord på tavlan i en tankekarta. Dela in orden i underrubriker. Skriv en gemensam text på projektorn om exempelvis något djur – ta hjälp av tankekartan. Se om ni fått med alla delar:

– rubrik
– klassificering
– utseende
– boplats
– föda
– ungar
– övrigt

5: Skriva egna texter

Eleverna skriver i par utifrån exempelvis ett gemensamt djur. Gör en gemensam tankekarta innan som stöd. Låt kamratparet ge respons – finns faktaord med? Finns alla delar med?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6