Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tussilago och Blåklints enhetsmål "Normer och värden 20/21"

Skapad 2020-09-29 12:17 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Vi Pedagoger arbetar tillsammans med barnen för att ge de en grundläggande syn på hur man är mot varandra.Vi använder oss av Doddo(babblarna) för att synliggöra det för barnen.

Innehåll

Förväntat resultat för förskolan

 • Varje avdelnings arbete utgår från läroplanen och kapitel 2.1 Normer och värden

 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”

 • Varje avdelning arbetar med åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom eget kartläggningsarbete med rumsobservation, trygghetsvandring och genomgång av material. Arbetssättet är en del av förskolans "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

 • Vid behov involverar vi barnens föräldrar i ett tidigt skede för att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn på förskolan.

 • Undervisning och lärande tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

 • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

 • ,Lära sig samspela med andra:Hur man är en bra kompis. Hur sätter man gränser för sig själv, att kunna säga nej om något inte känns bra. Värna och ta ansvar för material, djur, natur och varandra. Att lära barnen att de har rätt att vara den de är, alla har lika värde. 
 •  
 • Syfte Varför ska jag välja just detta?

  -Grunden i hela utbildningen/livet läggs under de första småbarnsåren. Det genomsyrar hela vårt tänk i verksamheten/undervisningen

 •  
 • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

 

 • Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

 • - Vi är delaktiga i barnens lek och hjälper dem att samarbeta och lösa konflikter.  Vi pedagoger är lyhörda för barnens behov och hjälper dem att få sina röster hörda.  Vi använder oss av Stopp tecknet och lär barnen säga Nej om något inte känns bra.
 • Vi kommer även använda oss av babblarna för att nå barnen,. Doddo symboliserar socialt samspel, Dodda gillar att kramas och att vara tillsammans med andra. 
 •  
 • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

- Vi pedagoger är  närvarande och lyhörda, så varje barn kommer till tals och att de känner sig  delaktiga och betydelsefulla

 

 • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning?

- Vi utgår från målen i läroplanen: barnkonventionen och ny litteratur och forskning

 

 •  

 •  

 

 •              

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: