👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förorenat vatten

Skapad 2020-09-29 12:41 i Västra Vrams förskola Kristianstad
Förskola
Aktivitetens lärande objekt är hållbar utveckling, klimatförändringar - Skapa en ingång för barnens förförståelse för hållbar utveckling och klimatförändringar på en för barnen anpassad nivå.

Innehåll

Vad? 

Aktivitetens lärande objekt är hållbar utveckling, klimatförändringar - Skapa en ingång för barnens förförståelse gällande föroreningar av vatten (havet). Lärande objektet i aktiviteten är att ge barnen en förförståelse för hållbar utveckling och klimatförändringar på en för barnen anpassad nivå. 

Synliggörande av föroreningar i det lilla och det stora. Vattnet i vardagen - världshaven

Hur?

Pedagogen kommer att inleda aktiviteten med att tala om vatten med barnen, samt att det är förutsättning att vattnet är rent. 

Pedagogen kommer sedan att med hjälp av bilder på en ren strand och en nedskräpad strand möjliggöra att barnen skapar en förförståelse gällande skillnaderna på rent och förorenat vatten. 

Jämförelsen mellan det rena och det förorenade vattnet kommer pedagogen vidare i samtal med barnen koppla till deras tidigare erfarenheter av den skräpplockning och sopsortering som de tidigare arbetat med på förskolan. 

Pedagogen kommer därefter att introducera rent vatten för barnen, som sedan planeras att "förorenas" med för barnen kända partiklar, tex. sand/jord, schampo, tandkräm, plastpåsar i bitar. 

Föroreningen av vattnet kommer pedagogen erbjuda barnen att utföra, där de kommer att erbjudas att förorena vattnet med det förorenings material som pedagogen erbjuder dem. 

Vidare kommer pedagogen utmana barnen att reflektera över det förorenade vattnet, går det att dricka nu?

Material: Bilder på stränder, vatten, olika kärl, schampo, tandkräm, sand och jord, kaffe, havregryn, plastpåsar i mindre bitar. 

Varför?

Genom att i planeringen för aktiviteten utgå från barnens tidigare erfarenheter (beeing) i detta fall - vatten, nedskräpning och kända ting, kan denna nyfunna kunskap tas vidare för ett framtida lärande (becoming). 

Dokumentation:

Aktiviteten kommer att dokumenteras genom filmning, som kommer att analyseras av studenterna. Pedagogen kommer att dokumentera genom foto.