👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - Plast

Skapad 2020-09-29 12:48 i Solbackens förskola Malmö stad
Förskola
Barn och personal utforskar tillsammans plastens kretslopp och vad som händer med plasten om vi inte sopsorterar den.

Innehåll

 

Tema: Kemikalier & Giftfri miljö

 

Utvecklingsområde: Plast

 

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

På ett Grön flaggråd tillfrågades barnen vad de skulle vilja undersöka och lära sig mer om och då kom det fram att plast var något som intresserade dem. Förskolan kommer därför att utgå ifrån barnens undersökningsfråga: ”Var kommer plasten ifrån (från början”)?  

Förskolan kommer att undersöka vad som händer med plasten från produkt till sopsortering på förskolan och vad som händer med plasten när den lämnat förskolan.

  

HUR kommer vi att arbeta med det?

·       Barn och personal utforskar tillsammans plastens kretslopp och vad som händer med plasten om vi inte sopsorterar den.

·       Genom exempelvis tankekartor kommer förskolan att kartlägga barnens arbetsteorier vad de tror att plast är.

·       Personalen kommer att utgå från barnens intresse och göra olika experiment, tillsammans med barnen, för att följa de kemiska processerna, genom att arbeta med exempelvis materialet ”Bertas experiment”. Området kopplas till förskolans prioriterade utvecklingsområde ”Naturvetenskap och teknik,

·       I undervisningen kommer personalen att visa filmer från Håll Sverige Rents hemsida som handlar om plastens kretslopp och läsa litteratur för barnen som är kopplat till målet.

·       På förskolans lärplattor kommer att finnas utvalda appar som belyser ämnet.

·       Förskolan planerar att åka till stranden för att plocka skräp och föra en dialog med barnen om vad vi kan göra för att rädda havet och fiskarna.

·       Plasten ingår i förskolans källsortering och alla ska arbeta aktivt med att sortera sopor på respektive avdelning med barnens om delaktiga.

·       Det finns olika sätt att göra arbetet med sopsortering roligt för barnen exempelvis genom att använda sig av Sopsamlarmonster eller delta i Kartongmatchen.

·       För att kunna undervisa och utmana barnen med produktiva frågor läser personalen in sig på relevant litteratur samt fördjupning rörande kemi, fysik och biologi med nedbrytningsprocessen.

 

VARFÖR ska vi undervisa om det?

För att ge barnen förutsättningar för att utveckla en ökad förståelse för vad kemikalier och en giftfri miljö är, få en inblick i hur människan påverkar miljön, hur vi förbrukar, hur vi kan få ner förbrukning och göra barn medvetna om hur våra val kopplas till en hållbar utveckling.

Genom undervisningen och samtal med barnen vill vi att det ”skapas ringar på vattnet”, lära varandra och av varandra. Personalen vill ge barnen förutsättningar att lära sig nya begrepp och utveckla språket.

 

HUR kommer barnen att ges möjlighet till delaktighet och inflytande?

Personalen utgår från barnens intressen och involverar barnen i planeringen i undervisningen. Barnen är delaktiga i sökandet efter fakta samt i den pedagogiska dokumentationen. Eftersom personalen tar tillvara barnens tankar och funderingar kan temat få ett annat innehåll än planerat från början.

Barnen är delaktiga i förskolans matråd och grön flaggråd

  

På vilket sätt bidrar arbetet till hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt, ekologiskt)

Förskolan kopplar temat till de globala målen (Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla, Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion). I detta arbete får barnen förutsättningar att lära sig nya begrepp och få en förståelse för hur vårt agerande bidrar till en mer hållbar utveckling. Vi vill att det ”skapas ringar på vattnet”, barnen får med sig kunskap och kan lära syskon, familj, grannkompisar med flera.

 

 

Länk till material på Håll Sverige Rent:

 

https://www.hsr.se/materialrum-larare-och-pedagoger/material-forskola