👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och konstruktion!

Skapad 2020-09-29 12:55 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Bygg och konstruktion!

Innehåll

 

Bakgrund och syfte

Vi har under en tid gjort en intresseinventering där vi tittat extra mycket på vad barnen gör och vad de verkar intresserade av. Det vi såg var att de flesta verkar intresserade av att bygga och konstruera. Vi kände att det var ett projekt som vi skulle kunna få in många olika läroplansmål i och kunna arbeta en längre tid kring.

 

Mål

Att barnen får känna sig delaktiga kring utformningen av våran miljö.

Att vi ser till barnens intressen.

Skapa en lustfylld, tillåtande miljö där barnen kan mötas och leka både enskilt och träna samarbete.

Utmana olika sinnen hos barnen.

Vi planerar för att få in många olika läroplansmål i arbetet. Vi bestämmer vilka efter vad barnen gör och pratar om kring arbetet runt projektet.

 

Metod

Vad ska vi göra?

Vi introducerar projektet med hjälp av vår kompis Dutte.

Han vill ha hjälp med att skapa en miljö i vårat "lekrum"

Vi börjar med att titta på och besöka olika byggnader i våran närmiljö.

Hur ska vi göra?

Vi pratar med barnen om vad dom vill ha i byggmiljön och utformar tillsammans med barnen.

Vi studerar olika byggnader och dess konstruktion. 

 

 

 

 

 

 

 

När, var, vem?

Vi arbetar främst på torsdagar som kommer att vara vår projektdag men även onsdagar som är vår skogsdag. Där kan vi väva in arbetet kring bygg och konstruktion.

 Vi turas om att planera det arbetet.

 

Dokumentation

 

Vad och hur ska vi dokumentera?

Ex samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto ...

Vem dokumenterar och när? 

 

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18