👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönnens Planeringsmatris Tvedegårds förskola

Skapad 2020-09-29 13:03 i Tvedegårds förskola Kristianstad
Förskola
tema

Innehåll

Intentionellt lärandeobjekt
Lärandeobjektet så som det är planerat att genomföras. Detta är lärandeobjektet sett ur lärarens perspektiv.
Vad? Hur? Varför? För vem?

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

Iscensatt lärandeobjekt
Så som lärandeobjektet iscensattes. Vad hade barnen möjlighet att lära?
Hur blev det planerade? Varför? Gynnade redskapen/lekmaterialen undervisningen? Varför? Varför inte?

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

Erfaret lärandeobjekt
Lärandeobjektet så som barnen erfaret det.
Vad tog barnen till sig av undervisningen? Hur vet vi det? Vilka bevis har vi?
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________