👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Second step 2020-2021 - Självkontroll och Empati

Skapad 2020-09-29 13:07 i IPS Guldheden The International Preschool AB
Förskola
Detta och nästa år kommer vi att aktivt arbeta med att stärka barnens självkontroll och empati. Detta är ett viktigt arbete då det etablerar en god grund för barnens utveckling till att bli goda medborgare som kan förstå och samexistera med andra människor i samhället. Vi kommer att arbeta med att stärka barnens självkontroll och Empati genom att stärka deras impulskontroll genom lekar och konkreta handlingsalternativ som förhoppningsvis kan motverka våldsamma (verbala eller fysiska) responser vid konflikter med andra. This year we will work on developing the childrens self control and empathy for their own and others feelings. We will do so by giving the children concrete tools for how they can act in situations of conflict in order to decrease psychical or verbal violence.

Innehåll

Vi baserar vår planering efter den Svenska läroplanens skrivningar. I den står det att barnen skall bland annat utveckla konflikthantering men likaledes empatisk förståelse samt förmågan att fungera i gruppen tillsammans med andra barn. 

We base our planning on the swedish curriculum which states the preschools responsibility to provide the children with tools for conflict management and cooperation with fellow peers. 

  • Vi kommer att jobba efter dessa mål genom att leka lekar såsom Red light, Green light där barnens impulser att röra sig, eller att röra  föremål tränas.                                We will achieve these goals by playing games such as Red light, green light which will strengthen their impulse control. 

 

 

  • Vi kommer också att ge barnen konkreta handlingsalternativ för hur de själva kan handla i en situation där antingen dem själva eller andra upplever känslan ledsen eller arg.                                                                 Vi kommer att införa ett emotions corner där vi sätter upp en bild som representerar känslan ledsen och arg. Vi kommer att tillsammans med barnen diskutera om dessa känslor och därefter utgå från deras förståelse och erfarenheter av dessa. Vi kommer att sätta upp olika bilder på olika strategier barnen kan använda såsom att gå till eb av oss vuxna eller motta/ge tröst. Vi kommer på ett sådant sätt erbjuda barnen konkreta handlingsalternativ som kan öka deras empati för sig själv och andra liksom höja deras självkontroll och motverka eskalerade konflikter.
  • We will develop the childrens understanding of the feelings sad and angry and provide them with concrete strategies that they can use in order to solve the conflict in a effecient and non-violent mannor. We will create a emotions corner where these strategies will be pictured for the children to see and use. 

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18