👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten

Skapad 2020-09-29 13:12 i Blötbergets skola Ludvika
Vi arbetar med området "Naturen på hösten". Det händer många saker i naturen när det blir höst. Men vad är det som händer och varför?
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi
Vad händer i naturen på hösten? Varför blir löven gula och röda? Varför ramlar de av träden? Vart tar de vägen? Vad är nedbrytare? Vad gör olika djur på hösten? Detta och en hel del annat ska du få arbeta med i det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte/mål med tema

Målet med arbetsområdet är att du ska:
* veta varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
* veta varför löven ändrar färg.
* kunna förklara vad som händer med löven på marken.
* kunna ge exempel på hur olika frön sprids.
* kunna förklara varför en del fåglar flyttar.

Det här ska vi bedöma:

Du ska visa att du...

 •  kan namnen på några arter i närmiljön
 •  kan berätta varför träden tappar sina löv.
 •  kan berätta om några växter och djur och vad som händer med dem på hösten,
 • har förståelse för olika naturvetenskapliga begrepp som: avdunsta, tjäle, förmultna, kompost, mylla, nedbrytare,  frö, gro, kapsel, spillning, transportera, vinterståndare, flyttfågel

Du får visa vad du kan:

 • Genom att vara aktiv i diskussioner i klassen.
 • I exkursioner i närmiljön
 • I ämnet bild
 • I ett avslutande test

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Kopia av Matris No-ämnen åk 4-5

Förmågor inom NO

På väg att nå tillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
begreppslig förmåga
Använda biologins, fysikens, kemins och teknikens begrepp.
Du kan med stöd av bilder och stödfrågor från din lärare förklara olika begrepp.
Du kan själv förklara de olika begreppen.
Du kan förklara och sätta in begrepp i olika sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Använda dina kunskaper i biologi, fysik, kemi och teknik för att kunna delta i diskussioner.
Du kan med hjälp av stödfrågor från din lärare svara på enkla frågor.
Du kan delta i diskussioner kring ämnet.
Du deltar i diskussioner kring ämnet och du uttrycker egna åsikter utifrån faktakunskaper.
Procedurförmåga
Förmåga att hantera information. Källkritik.
Du kan med hjälp av läraren genomföra och dokumentera en enkel undersökning.
Du kan självständigt planera, genomföra och dokumentera en undersökning. Du har börjat fundera över om vilka källor som är bra att hämta fakta från. (källkritiskt tänkande)
Du kan självständigt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera en undersökning. Du har källkritiskt tänkande.
Metakognitiv förmåga
Du kan använda kunskaper i biologi, fysik, kemi och teknik för att ta ställning i olika frågor.
Du kan med vägledning av din lärare använda dig av det du tidigare lärt dig för att ta ställning.
Utifrån det du tidigare har lärt dig kan du på egen hand ta ställning.
Utifrån det du tidigare har lärt dig kan du på egen hand ta ställning och motivera varför.
Analytisk förmåga
Du kan använda biologins, fysikens, kemins och teorier för att beskriva och förklara samband.
Du kan med lärarens stöd och bilder beskriva ett enkelt samband.
Du kan beskriva och förklara ett enkelt samband.
Du kan beskriva, förklara och ge exempel på olika samband.