Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål HT20- VT21

Skapad 2020-09-29 13:18 i Fasseröd ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till målen tillsammans med föregående års analys. I mallen finns alla målområden i läroplanen. Ni väljer de områden/mål i mallen som Ni på förskolan har valt som prioriterade mål. Övriga områden raderas innan publicering. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

Innehåll

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

Syftet med våra mål är att utmana oss personal själva och att vi upptäckt att vi inte arbetat så mycket med matematik och teknik.

Vi arbetar mycket med att få alla barn trygga i gruppen och med varandra och oss personal.  Vi vill även fortsätta med ”stopp min kropp” då vi sett goda resultat tidigare, t.ex. att barnen är medvetna om att ingen annan har rätt att ta på deras kropp utan deras tillåtelse. 

 

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 

Målkriterier

Det vi vill se:
• Användning av lättare vardags matematik. Så som räkna antal och lägesord. 
• Att se olika tekniska saker i vardagen så som lättare programmering och QR-koder.  
• Känna trygghet i sig själv och våga säga ifrån om något inte känns rätt. 

Målet når vi genom att

• Samtala och ge dom verktyg i vardagen. 
• Använda läsplattor för att kunna vara en medforskare. 
• Ändra miljön efter barnens intressen för att ge dem inspiration och vidareutveckling i leken. 

BARNS INFLYTANDE

Syfte

Utifrån vår analys såg vi att vi behöver jobba på att få med alla barn för att uppnå våra mål.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation
• Självständighet och tillit till sin egen förmåga

Målkriterier

Det vi vill se:
•   Våga göra sin röst hörd i gruppen.
•   Stå för sina åsikter.
•   Vara med och påverka lekmiljön.

Målet når vi genom att

•  uppmuntrar till att våga lita på sin förmåga.
•  stödja barnet i att våga stå upp för sig själv.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: