👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2020-09-29 13:42 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 3 Engelska
"Do you speak english?" "Yes, I do!"

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • uttrycka dig i engelskt tal i olika situationer
 • förstå och lyssna till enkel talad engelska
 • läsa och förstå enkel skriven engelska
 • skriva enkla ord och meningar
 • öka ditt ordförråd inom flera vardagliga ämnen, t ex familj, skola, intressen, siffror, färger, djur, hälsningsfraser, mat och kläder
 • känna till några traditioner och hur människor lever i de engelsktalande länderna

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 • lyssna på talad engelska
 • tala så mycket engelska som möjligt med varandra, t ex i dialoger och dramatiseringar
 • läsa enkla texter
 • skriva egna dialoger och beskrivningar
 • utöka ordförrådet genom att använda ordlista och träna på nya glosor
 • gemensamt och enskilt arbete med läromedlet "Small steps"
 • filmer och tv-program
 • sånger, ramsor och lekar

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS

Förmågan att lyssna
Förmågan att kommunicera muntligt (tala och samtala)
Förmågan att läsa och analysera text
Förmågan att kommunicera i skrift
Förmågan att använda strategier
Förmågan att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
Förmågan reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i engelskspråkiga länder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3