👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande text

Skapad 2020-09-29 13:54 i Österslövs skola Kristianstad
Grundskola 1 – 3 Svenska
Berättande texter innehåller inledning, handling och ett avslut. Vi kommer att träna på att planera en berättelse, ge och få respons samt att utveckla vår berättelse. Vi kommer även att träna på miljö- och personbeskrivningar.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att samtala om och titta på hur berättelser är uppbyggda. Vi kommer att arbeta med att planera en berättelse för att få med alla delarna i berättelsen, start, hinder, lösning och mål, göra utkast, ge och få respons samt förbättra vår berättelse. Genom en matris i form av en "Berättelse-trappa", synliggörs olika kvaliteter i en berättelse och vad vi ska tänka på när vi skriver. 

 

Hur ska vi arbeta?

Genom samtal och diskussioner om matrisen "Berättelse-trappan" ges förförståelse för vad som förväntas i arbetet med berättelsen. Du kommer att få planera en berättelse som du sedan skriver för hand eller på chromebook. Du kommer att få en check-lista för att kolla av så att du har alla delar med i din berättelse och att du har tänkt på stor bokstav, mellanrum och punkt. Du kommer att få läsa en kompis berättelse och ge respons på den genom "Två stjärnor och en önskan" och då utgå från vår Berättelse-trappa. Sedan kommer du att få förbättra din berättelse och skriva den på dator. Vi kommer även under arbetets gång att samtala om miljö- och personbeskrivningar och vi kommer även träna detta genom olika övningar i par och gemensamt. Slutligen kommer det finnas möjlighet att utveckla berättelsen med fler miljö- och personbeskrivningar.

 

Vad ska du kunna?

- skriva med läslig handstil och på dator.

- använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava vanliga ord som du själv ofta använder.

- ha en tydlig inledning, handling och avslutning på berättelsen.

- ge enkla omdömen om någon annans berättelse samt utifrån respons bearbeta och förtydliga din berättelse på ett enkelt sätt.

 

Hur ska kunskaperna bedömas?

Kunskaperna bedöms under skrivprocessens gång samt utifrån berättelsens sista version.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Berättande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Inledning
Berättelsen har en början och man får svar på några av frågorna Vem?, Var? och Vad?.
Berättelsen har en tydlig början och man får svar på frågorna Vem?, Var? och Vad?.
Berättelsen har en tydlig och intressant början och man får svar på frågorna Vem?, Var? och Vad?.
Handling
Det finns en viss handling i berättelsen.
Det finns en tydlig handling i berättelsen med problem och lösning.
Det finns en tydlig handling med en genomgående röd tråd. Problem och lösning beskrivs utförligt.
Avslutning
Det finns ett avslut på berättelsen.
Det finns ett tydligt avslut på berättelsen.
Det finns ett tydligt avslut på berättelsen som hör samman med inledning och handling.
Beskrivningar
Ett par beskrivningar finns av antingen personer eller miljö.
Beskrivningar av personer och miljö finns och ger läsaren en bild i huvudet.
Beskrivningar av personer och miljö finns och ger läsaren både en bild och känsla.
Interpunktion och stavning
Det finns punkt och stor bokstav ibland. Några vanliga ord är rättstavade.
Det finns oftast stor bokstav och punkt. Vanliga ord är oftast rättstavade.
Det finns alltid stor bokstav och punkt. Många vanliga ord är rättstavade.
Mellanrum mellan orden och läslig handstil.
Det finns till viss del mellanrum mellan orden. Handstilen är till viss del läslig.
Det finns oftast mellanrum mellan orden. Handstilen är relativt lätt att läsa.
Det finns mellanrum mellan orden. Handstilen är tydlig och lätt att läsa.