Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stadsparken: Ljusgruvan - Högläsning och litteratur

Skapad 2020-09-29 14:02 i Förskolan Lugnetvägen Falun
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för böcker och läroplanens fokus på högläsning använder vi olika medier för att lyssna och reflektera kring litteratur.

Innehåll

Syfte 
Att genom olika slags läsning av sagor/berättelser/böcker bidra till barnens fortsatta intresse för litteratur/språk och sträva efter att deras förmåga att uttrycka ord/begrepp samt att reflektera ökar. 

Metod
Att (utöver för de barn som har läsvila dagligen) varje måndag förmiddag erbjuda två mindre grupp barn en läsande eller berättande-aktivitet i någon form och genom reflektion fördjupa deras erfarenhet av litterärt material.

Genomförande
Läsa fysiska eller digitala böcker bl.a. från förlaget OLIKA med fokus på våra diskrimineringsgrunder och eller mänskliga rättigheter alternativt använda konkret sagomaterial. Under och efter läsningen använder vi oss av frågor som "Vad händer?", "Hur blev det så?" samt "Hur känner...".

Plan för dokumentation/reflektion 
Fota läsande och berättande barn som vi reflekterar till vid olika tillfällen.  

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: