👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fem små båtar

Skapad 2020-09-29 14:16 i Smedjegårdens förskola Kristianstad
Förskola
En rim- och räkneramsa som vi ska använda oss av på torgsamlingarna när vi träffas tre avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

Innehåll

Inom ramarna för torgsamarbete och läslyftet kommer vi att ha kortare samlingar hela Södertorg på måndagarna efter frukost.

Syftet med dessa är dels att träffas och lära känna varandra bättre nu när flera nya barn tillkommer, samt att få ett samarbete med vissa gemensam bas inom läslyftet, även om vi sedan jobbar på olika sätt på avdelningarna.

I detta fallet kommer den gemensamma basen vara räkneorden 1-5, samt de geometriska formerna cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.

Vår avdelning kommer att bidra med en rim- och räkneramsa som vi kommer att berätta och spela upp med rekvisita.

 

Ramsa:

Fem små båtar segla på en sjö,

en kunde inte styra, så var de bara fyra.

Fyra små båtar segla på en sjö,

en segla på sne,

så var de bara tre.

Tre små båtar segla på en sjö,

en fick syn på fiskar små,

så var det bara två.

Två små båtar segla på en sjö,

en segla på en sten,

så var det bara en.

En liten båt så ensam var,

men när han vände hem,

så var de alla fem!

 

Förberedelser på avdelningen ihop med barnen:

Vi läser Castor snickrar. Barnen bestämmer hur långa de fem olika båtarna ska vara och vi mäter upp och sågar av brädbitar i rätt längder. Barnen slipar brädbitarna och vi kontursågar ut så fören blir triangelformad. Vi borrar hål för mast av blompinne, samt tillverkar och laminerar papperssegel i de olika geometriska formerna. Båtarna målas i olika färger.

Barnen får även tillverka små fiskar, en sten och fundera ut vad vi ska använda som vatten till sjön.

Vid samlingen hjälps vi åt med ramsan och rekvisitan och lär våra kompisar ramsan.

 

* vi tränar olika ord och begrepp i "snicken" ex verktygsnamn, gamla och nya tekniker (inga elsågar eller elektriska skruvdragare användes)

* vi benämner olika färger och former

* vi tränar matematiska begrepp som siffror, centimeter, längre, kortare

* barnen tränar motorik genom att såga, borra, sandpappra, lyfta, bära

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18