👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar NTA

Skapad 2020-09-29 14:18 i Lagga skola Knivsta
Vi kommer under ht-20 att arbeta med NTA-lådan "förändringar".
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är förändringar? Vad händer i naturen och hur utvecklas tekniken? NTA- lådan "förändringar" ger dig möjlighet att få experimentera och utforska förändringar hos fasta föremål, vätskor och gaser. Du kommer även att öva dig på att göra förutsägelser, dra slutsatser samt dokumentera dina resultat enskilt och parvis.

Innehåll

Vad ska du lära dig

 • Kunna beskriva vattnets olika former: fast, flytande och gas.
 • Kunna ge exempel på kokning, avdunstning, kondensering, smältning och stelning.
 • Ha grundläggande kunskaper om luftens betydelse för allt levande. 
 • Observera vad som händer i undersökningarna och jämföra dina resultat med andra. 
 • Formulera egna förutsägelser och resultat.
 • Planera, genomföra och kunna dokumentera ditt arbete.

Så här ska vi arbeta

 • Temat är uppdelat i flera uppdrag. Varje uppdrag inleds med en gemensam genomgång . 
 • Du kommer att arbeta enskilt och tillsammans med en kamrat för att lösa uppdragen. 
 • Du ska dokumentera varje uppdrag med hjälp av text och bild. 
 • Du ska delta i diskussioner. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • beskriva vattnets och luftens olika egenskaper.
 • sortera föremål och blandningar efter dess egenskaper.
 • göra enkla undersökningar efter instruktion.
 • dokumentera dina undersökningar.