👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading Holes

Skapad 2020-09-29 14:21 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Vi läser en ungdomsbok på engelska. På lektioner skriver vi om boken samt diskuterar den i mindre grupper. Hemuppgifter kommer att ges i form av läsning samt glosor.
Grundskola 8 Engelska
We are going to read the book, Holes. In class we are going to write and talk about the book and for homework you´ll read and learn new words.

Innehåll

 

 

 

Reading Holes week 41 - 46

 

 

 

During the next five weeks we will read the novel Holes. I have divided the book in 5 parts, each part should be read during a week. You will study and learn words from the book and answer questions on the book, both in writing and sometimes orally. During these weeks we are also going to have two listening comprehensions on the book.

 

 

 

We will end the book-reading with writing an essay in week 45.

 

 

 

What you learn                    -   to read and understand a novel for teenagers in English

 

-      English vocabulary

 

-      to search for information in the book, so you can answer questions on the text both by writing and by speaking English

 

-      to discuss the content of the book with other students and develop fluency and vocabulary

 

-      to write an essay by choosing between given topics

 


Lessons
- read/answer questions
- discuss
- write
- vocabulary

Time plan

 

Week

Lesson 1

Lesson 2

Homework

40

Introduction

Write

Listening comprehension
start to read

Schemabryt

practise words
finish part 1

(Chapter 1-10)

41

Answer questions, part 1
read/words

homework check
writing assignment 1 /words

practise words
finish part 2

(Chapter 11-20)

42

Answer questions, part 2
read/words

homework check

writing assignment 2
read/words

practise words
finish part 3

Chapter 21-30

43

Answer questions, part 3
read/words

homework check
Listening comprehension

practise words
finish part 4

44

BREAK – read part 5

BREAK – read part 5

practise words

finish part 5

Chapter 31 - 40

45

Answer questions, part 4 & 5 /book discussion/Prepare essay

WRITING ESSAY

 

 

Assessment

 

 

 

 

E

C

A

Skriftlig produktion

Enkelt, begripligt, med relativt sammanhängande innehållAnpassat till mottagare och situation i någon mån

Relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande och med visst flyt 


Anpassat till mottagare och situation i viss mån

Varierat, tydligt och samman-hängande med flyt*


Anpassat till mottagare och situation


(*hög korrekthet i grammatik och stavning)

 

Muntlig produktion

Enkelt, begripligt, relativt sammanhängande


Gör enkla förbättringar av sin egen framställning*


Gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper


Diskuterar översiktligt några företeelser


Använder sig i huvudsak av fungerande strategier för att lösa problem i viss mån och förbättrar interaktionen


(* med bra uttal och grammatik)

Relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande med visst flyt


Gör välgrundade förbättringar av sin egen framställning*


Gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper


Diskuterar utförligt några företeelser


Använder sig av fungerande strategier som löser problem i viss mån och förbättrar interaktionen


(* med bättre uttal och grammatik)

Formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande med flyt

Gör välgrundade förbättringar av sin egen framställning*


Gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

Diskutera utförligt och nyanserat några företeelser


Använder sig av väl fungerande strategier som löser problem,  förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt


(* med korrekt uttal och grammatik)

Läsa/lyssna och förstå

Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer och instruktioner samt agerar därefter


Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och med godtagbart resultat och agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

 

Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer och instruktioner samt agerar därefter


Visar sin förståelse genom att väl grundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och med tillfredsställande resultat och agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet

 

Förstår såväl helhet som detaljer och instruktioner samt agerar därefter
Visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

 

 

 

 

 

 

 

Part 1: chapters 1-10

 

 

 

Questions

 

 1. Explain the irony in the name Camp Green lake.
 2. How much is an inch? A feet? Find out!
 3. Why are the nicknames important do you think? What do they mean if you translate them into Swedish?
 4. What kind of camp is it? What do they do there and why?
 5. Why is Stanley there?
 6. What does the phrase “the warden owns the shade” mean?
 7. Explain the curse of the gypsy.
 8. How is the laundry done at the camp?
 9. According to Mr Sir, why did none of the campers succeed in escaping from the camp?

 

 

 

 

 

Wordslearn for next week!  

 

Attention! You need to find out the meaning for some of them!!! Learn both spelling, meaning and to put them into a sentence!

 

 

 

log cabin                                                   timmerstuga

 

warden

 

lizard                                                         ödla

 

curse, to curse                                          förbanna

 

perseverance

 

stagecoach                                                diligens

 

outlaw

 

dazed

 

barren

 

desolate

 

juvenile correctional facility  ungdomsvårdsanstalt

 

assigned to

 

counsellor

 

nickname                                                  smeknamn

 

relieved                                                     lättad

 

a water spigot

 

testify                                                        vittna

 

retrieve                                                     ta tillbaka

 

provide                                                      förse med

 

coincidence                        

 

humiliating/humiliate                                  förödmjukelse/förödmjuka

 

blister                                                        blåsa

 

previously                                                 föregående

 

stationery                                                  brevpapper

 

 

 

 

 

Part 2: chapters 11-20

 

 

 

Questions

 

 1. Who is the warden? How would you describe this person?
 2. Why are the boys supposed to tell if they find something? What do you think they might find?
 3. The story takes place in two different time periods. How do you understand this? Why is it made that way according to you?
 4. Why is Stanley saying that he stole the sunflower seeds?
 5. Why is Stanley surprised when the Warden addresses him as the Caveman?
 6. According to Zig-Zag, how did the Warden know their names so well?
 7. What is the secret ingredient in the Warden’s nail polish?

 

 

 

 

 

Wordslearn for next week!

 

Attention! You need to find out the meaning for some of them!!! Learn both spelling, meaning and to put them into a sentence!

 

 

 

bullies, to bully                                          mobbare, att mobba

 

pick on                                                      reta

 

compound                                                 inhängnad

 

appropriate                                                passande

 

no account of

 

glare

 

tough, -er                                                  tuff, tuffare

 

snapped

 

haze                                                          dimma, dis

 

wiggle

 

wheelbarrow                       skottkärra

 

site                                                            plats, utgrävning

 

pitchfork

 

excavate                                                    gräva ut

 

excess                                                      överdrift

 

evict

 

blankly

 

gash

 

callused                                                     valkiga (händer blir valkiga när man gräver tex.)

 

throb                                                         bulta

 

burlap

 

condemn                                                   fördöma

 

dread                                                       

 

recede

 

 

 


Part 3: chapters 21-30

 

 

 

Questions

 

 1. Mention 4 animals that you have met so far!
 2. Describe Zero!
 3. Who is Katherine Barlow?
 4. Explain how she got the name Kissin’ Kate Barlow.
 5. What happens between Katherine and Sam 110 years ago? Why is it a problem (according to some people)?
 6. “Whom did God punish?” p 115 and “Get two of each animal” p. 128, what are they referring to according to you?
 7. What do you think of the argument on p.138-139?
 8. What is Zero’s real name and why is it significant?
 9. Describe Camp Green Lake as it was 100 years ago.

 

 

 

Wordslearn for next week!

 

Attention! You need to find out the meaning for some of them!!! Learn both spelling, meaning and to put them into a sentence! Do you know a synonym to any of them?

 

 

 

take credit for                                           ta äran för

 

worn-out                                                   uttröttad, utsliten

 

defiance

 

spices                                                       kryddor

 

brag

 

obviously

 

parched

 

ointments

 

remedy                                                     läkemedel, botemedel

 

resent

 

concoctions

 

quiver

 

punish                                                       straffa

 

poison                                                       gift

 

equal                                                         jämlik

 

jerk

 

rescue                                                       rädda

 

loot

 

blotchy

 

fist                                                             knytnäve

 

deprive of                                                

 

riot                                                            upplopp

 

investigation                        undersökning

 

cluster

 

 

 

Part 4: chapters 31-40

 

 

 

Questions

 

 1. Why does the Warden want to erase all traces of Zero?
 2. Why did Stanley steal Mr Sir’s truck?
 3. Explain why the pool of water kept moving away from Stanley.
 4. Whose boat do you think Stanley and Zero have found?
 5. What is in the jars? Would you dare to eat it?
 6. What does Stanley find out in the last chapter?

 

 

 

 

 

Wordslearn for next week!

 

Attention! You need to find out the meaning for some of them!!! Learn both spelling, meaning and to put them into a sentence!

 

 

 

refuge                                                       skydd

 

required

 

files                                                          

 

fidget

 

encounter                                                 möta, stöta på

 

cautious                                                    försiktig

 

mirage

 

groan

 

search party                        skallgång

 

protruding

 

gnat

 

tangle

 

despair                                                      förtvivlan

 

muddy                                                       lerig

 

ditch             

 

meadow

 

delirious                                                    hallucinerande

 

confession                                                bekännelse

 

relief                                                          lättnad

 

leeches