👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete med 1-2 åringar.

Skapad 2020-09-29 14:21 i Vallsta förskola Bollnäs
Förskola
Den här hösten har vi extra stort fokus på värdegrundsarbetet då hälften av barnen i gruppen är nyinskolade. Vi vill att alla våra barn och föräldrar ska känna sig trygga och harmoniska hos oss.

Innehåll

Nuläge

Att arbeta med värdegrunden på olika sätt är vår viktigaste uppgift och grunden till allt här på förskolan. Vi vill att barnen ska må bra och trivas hos oss, respektera varandra och vara en bra kompis. I höst har vi en till hälften ny barngrupp där vi behöver lära känna varandra, stärka gruppkänslan och förmedla glädjen av att umgås med jämnåriga kompisar. 

 

 

Mål

Läroplan för förskolan: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

Vi vill att alla barn ska må bra hos oss, de ska få känna trygghet, glädje, samhörighet och kamratskap vilket ger en stabil grund till en lärorik och utvecklande verksamhet. 

Inget barn ska behöva vara rädd för något annat barn eller för någon pedagog.

Stärka barnens självkänsla så de kan säga ifrån till andra genom att lära dem att sätta upp handen för att visa stopp, jag vill inte.

Hjälpa barnen sätta ord på sina känslor och få förståelse för andras känslor.

 

 

Syfte

Fem barn bytte avdelning nu i höstas och sex barn är nyinskolade hos oss, detta gör att gruppdynamiken ändrats och att vi behöver jobba med det för bra samhörighet i gruppen.

 

Genomförande

Vi finns alltid nära barnen för att stödja, inspirera och ibland även säga ifrån och hjälpa till att lösa konflikter.

Samlingarna börjar med en namnsång där alla barn uppmärksammas. 

På sångsamlingen har vi samma reportoar under en längre tid för att barnen ska få möjlighet att lära sig känna igen rörelsesånger och ramsor. 

Vi delar ofta upp barnen i små grupper när vi undersöker och experimenterar, för att kunna utgå från det enskilda barnets behov.

Vi jobbar med färg och form för att ge barnen tilltro till den egna förmågan.

Barnen uppmanas att hjälpa varandra i olika situationer. 

Vi stärker upp språket med tecken för att öka förståelsen för kommunikationen. 

 

Alla barn deltar efter sina förutsättningar i detta ständigt pågående projekt.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi pedagoger dokumenterar kontinuerligt utveckling och lärprocess med huvudansvar för våra ansvarsbarn. Tanken är att vi förutom Ipads ska kunna arbeta med fler digitala verktyg och i möjligaste mån få barnen involverade. 

Uppföljning

För att se hur vi går vidare är det viktigt med kontinuerlig utvärdering vid avdelningskonferenser. För att komma ihåg vad som händer under processen fotograferar vi och skriver enkla beskrivande texter till. Det här är ett ämne som kommer att följa oss hela läsåret och som blir roligt att utvärdera till sommaren.