👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden 1611-1718

Skapad 2020-09-29 14:49 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Innehåll

 

Så här arbetar vi

- Vi kommer se på film, bl.a. Sveriges Historia - Stormaktstidens uppgång och fall.

- Läser och svarar på frågor i Gleerups

- Samtala och reflektera.

Det här ska du kunna:

-Du ska utveckla dina kunskaper om 1600-talet och livet då så att du kan göra jämförelser mellan dåtid och nutid.

-Du ska kunna resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats och orsaker till förändringarna.Du ska känna till:

-Att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

-Några svenska kungar; Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII samt drottning Kristina.

-Vad stormaktstiden har betytt för Sverige idag.

-Vasaskeppet.

-Vilken del Sverige hade i trettioåriga kriget.

-Häxprocesser.

-Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden.

-Ord och begrepp som används om stormaktstiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6