👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema djur HT20

Skapad 2020-09-29 15:02 i Knekten förskola Flen
Förskola
Barnen visar stort intresse för djur, vilket vi gärna vill undersöka mer tillsammans med dem. Vad kan vi tillsammans lära oss om djuren? Förutom att lära oss vad djuren heter kanske vi blir intresserade av hur de bor, eller vad de äter. Vi låter barnens tankar och intresse styra var vi hamnar i vårat tema.

Innehåll

Datum 200929

Ansvarig för aktiviteten: Arbetslaget på Lingonet

Vilken grupp: Lingonet, åldern 1-3 år

Material: Exempelvis olika djur, både figurer och bilder, sångkort med sånger om djur, bilder med hur man tecknar djur, målarbilder på djur, lärplatta eller dator för att söka information om djuren på, appen Polyglutt där vi har vanliga böcker samt faktaböcker om djur. 

Nulägesbeskrivning: Barnen visade intresse för djur, då många har dragits till ett bord vi har på avdelningen där det står olika djur. Vi tänker att det är något bekant att arbeta med, för alla kan något om något djur. Barnen började vårterminen med att rösta om vilket djur vi skulle arbeta med först i våra grupper. Vi börjar med djur som finns på bondgården. Ko, får och häst arbetade vi med under våren. Vi börjar med grisen nu på hösten, och fortsätter med några till innan vi är klara med djuren på bondgården.

Beskrivning av aktivitet och syfte

I våra 2 arbetsgrupper, samt vid samlingen, kommer vi efter barnets mognadsnivå, att lära oss mer om olika djur, genom att visa bilder, prata om djuren, samt lära oss hur man tecknar djurens namn. Vi använder oss av flera av våra sinnen, genom att höra på djurens läten, se dem på bild eller i figur, (känna på djuret), kanske smaken, om det är något vi eller djuret äter. Barnens intresse och tankar styr oss vidare i temat, även om vi introducerar olika djur och ställer lätt styrda frågor om dem. 

Syftet med temat är att på ett lekfullt sätt väcka nyfikenhet för djur och deras liv, att genom temat utveckla barnens språk samt att träna på att reflektera kring djuren tillsammans, i både en mindre grupp och stora gruppen i samlingen. I temat kan vi få med natur, skapande, språkutveckling, matematik, samt samspel. Ett av våra mål i Grön Flagg handlar om djur i vår närmiljö, vilket vi arbetar med i detta tema.

Innan varje djur undersöker vi barnens förkunskaper, samt efter varje djur deras efterkunskaper. Det kan då förhoppningsvis bli tydligt för oss att de lärt sig något nytt om djuret, när vi vet vad de kunde innan och efter att vi har arbetat i våra grupper.

Bilder

Dokumentation

Vi dokumenterar via Unikum, fotar, antecknar eller spelar in våra samtal i grupperna, samt i samlingar. Dokumentationen sätts även upp på vår lärvägg, som delas upp med plats för våra 2 grupper. 

Utvärdering

Vi reflekterar på vår enskilda planeringstid, samt på arbetsgruppens reflektionstid.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18