👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens betydelse, åk 6

Skapad 2020-09-29 15:11 i Torpskolan Lerum
Diskussionsfrågor som eleverna kan arbeta med enskilt eller i grupp. Kan lämnas in skriftligt eller redovisas muntligt.
Grundskola 6 Musik
Inlämningsuppgift kring musikens betydelse. Arbetsuppgift för elever i åk 6.

Innehåll

Syfte

Målet med undervisningen är att du ska reflektera över musikens betydelse för dig och för andra människor i samhället.

I den här uppgiften får du möjlighet att visa din skriftliga eller muntliga förmåga i att presentera ett ämne. Du får öva på att anpassa språk, innehåll och uppbyggnad till den som lyssnar eller läser. 

Den här uppgiften bygger på ditt innehåll. Alltså kan du skriva en text och lämna in den som den är eller välja att filma in när du berättar det du har skrivit.

 

Undervisning

Du får arbeta med den här uppgiften vid viss avsatt musiktid samt på övrig skoltid och även lite grann hemma.

 

Bedömning 

Din insats bedöms på flera olika sätt;

 • hur väl du uttrycker dig i din beskrivning av hur musik på olika sätt kan påverka dig själv och andra människor genom bedömning på hur du svarar på frågorna samt hur väl du beskriver musikens olika funktioner och betydelser i samhället.

 

Arbetsuppgift

 1. Svara på följande frågor och försök sedan dra några slutsatser kring dina svar.
 2. Vilka olika funktioner kan musik ha?
 3. Vad kan musik betyda för olika människor och vid olika tillfällen? Ge förslag och beskriv!
 4. När spelas musik och av vilken anledning? Beskriv och ge exempel!
 5. Beskriv olika slags musik. Musik från olika delar av världen kan låta olika. Var har du stött på musik? Beskriv om du har mött musik som har låtit olika på olika platser. Vad har i så fall varit den största skillnaden?
 6. Vilka olika musikaliska kulturer känner du till?
 7. Hur påverkar musik dig?
 8. Tror du att alla människor påverkas lika dant som du av musiken? Ge exempel på likheter och skillnader med hur du och andra personer kan reagera/påverkas av musik
 9. När används musik?
 10. Vilket syfte har musik vid olika tillfällen? Beskriv och berätta samt ge exempel!

Uppgifter

 • Musikens betydelse, åk6

Matriser

Mu
Musikens funktioner

Musikens Sammanhang & Funktioner

>>>
>>>
>>>
>>>
Musikaliska resonemang; Egen musikupplevelse
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan uttrycka dig om egna musik-upplevelser.
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt om egna musik-upplevelser.
Du kan uttrycka dig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser.
Du kan uttrycka dig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser.
Musikaliska resonemang; Musikens påverkan på människor
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan uttrycka dig om hur musik kan påverka människor.
Du kan, på ett enkelt sätt, beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan, på ett utvecklat sätt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan, på ett välutvecklat sätt, beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.