👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO kemi

Skapad 2020-09-29 15:12 i Yngsjö skola Kristianstad
Lösningar/blandningar, syror och baser
Grundskola 5 – 6 Kemi
Vi skall arbeta med kemiska reaktioner, blandningar och lösningar, syror och baser.

Innehåll

Du ska få lära dig mer om:

 

 • De olika fasövergångarna fast form, flytande form och gasform

 • Vad skillnaden på en lösning och en blandning är och hur man kan separera dessa

 • Hur man kan mäta och vad sura och basiska ämnen är 

 • Vad en kemisk reaktion är

 • Hur man planerar, utför och dokumenterar en laboration

 • Hur man kan jämföra resultat i en undersökning för att se vilka likheter och skillnader som finns

 

Detta ska du få träna på genom att:

 

 • Delta i klassdiskussioner

 • Se på film

 • Läsa i NO-boken och arbeta med tillhörande frågor

 • Genomföra laborationer

Bedömning:

Du kommer i slutet av arbetsområdet få en bedömningsuppgift. Där ska du kunna redogöra för och förklara vad en kemisk reaktion är, de olika fasövergångarna, vad skillnaden på en lösning och en blandning är och kunna ge exempel på hur man kan separera dessa, hur man kan mäta och vad sura och basiska ämnen är. Du kommer också få redogöra för dina kunskaper om hur du kan jämföra resultat för att se vilka likheter och skillnader som finns.

Dina dokumentationer av genomförda laborationer kommer också att bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6