👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lust att läsa!

Skapad 2020-09-29 15:20 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Att läsa är ett bra sätt att lära sig saker på. Men det är inte bara därför vi läser! Böcker kan göra oss glada. Böcker kan göra oss nyfikna. Vi kan känna igen oss i böcker. Böcker kan ge oss nya idéer.

Innehåll

Att läsa är ett bra sätt att lära sig saker på. Men det är inte bara därför vi läser! Böcker kan göra oss glada. Böcker kan göra oss nyfikna. Vi kan känna igen oss i böcker. Böcker kan ge oss nya idéer.


Vad ska du lära dig?

Genom att läsa och lyssna på skönlitterära texter  och böcker ska du utveckla din förmåga att sätta dig in i andra människors tankar, känslor och avsikter. Med hjälp av läsande och skrivande ska du även utveckla din förmåga att tänka kritiskt.

Du kommer även att få träna på olika lässtrategier för att utveckla din förståelse att förstå och tolka texter samt att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Lära dig nya ord och begrepp som används för att uttrycka känslor och åsikter.

Utveckla din förmåga att delta i diskussioner, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter.

 

Varför ska  du läsa skönlitterära texter och böcker?

Är du en bokslukare, alltså en person som läser mängder av böcker? Då hittade du förmodligen  en gång en bok som var så bra att du fortsatte att läsa böcker av bara farten. 

Tycker du att det är jobbigt att läsa? Man brukar säga att det finns en läströskel och den tröskeln behöver alla komma över innan det blir lätt och roligt att läsa. Läs mycket, ju mer du läser desto mer vill du läsa och snart så märker du att du har kommit över tröskeln!

Syftet med läsningen är att inspirera dig till att bli intresserad av att läsa skönlitteratur och att diskutera det du läst. Det är viktigt att läsa skönlitteratur för att man lär sig nya saker om livet och om sin omvärlden och man blir bättre i svenska språket.

 • Läsning av skönlitteratur är avkoppling.
 • Man får bättre fantasi av att läsa  skönlitteratur.
 • Man ser världen på ett nytt sätt genom boken.
 • Ordförrådet växer.
 • Du känner igen dig i det som händer och tänker sedan efter.
 • Du får uppleva en annan tid och en annan plats.
 • Man kan fly verkligheten en stund.
 • Man lär sig hur andra har det.
 • Skönlitteraturen lär oss  massor av  nya kunskaper och förändrar oss.
 • En läst bok kan bidra till bra, intressanta och utvecklande diskussioner. ”Du har aldrig läst en bok förrän du har diskuterat den”
 • Du får bättre läsflyt. Läsflyt=att kunna läsa med god hastighet utan att fastna på ord eller läsa fel.
 • Man lär sig olika lässtrategier. Lässtrategier= olika sätt att läsa beroende på syftet, målet, med läsningen.

  Listan kan göras lång om varför läsning av skönlitteratur är bra .

 

 Hur ska  jag träna läsning?

Du kommer att slussa in i böckernas värld genom att lyssna på Kalle och Chokladfabriken  uppläst av  Helge Skog.   Jag kommer att läsa   boken  Markus mittemellan  som är skriven av Katarina Kieri och   Rum 213  skriven av Ingelin Angerborn. Genom högläsning kommer du och dina klasskamrater att få en gemensam upplevelse som vi sedan kan prata om. Alltså vi kommer att arbetar aktivt med högläsning, med det menas att vi kommer att arbeta med texten före, under och efter läsning. 
Före läsningen för att skapa förförståelse och vecka intresse och nyfikenhet, under läsningen för att träna läsförståelse och lässtrategier och efter läsningen för att reflektera kring och samtala om det vi läst, samtalen kommer att ge dig en djupare förståelse och större läsförståelse. Du kommer också träna på att skriva  egna sammanfattningar.

Du kommer vidare att få träna dig på att läsa "vad står det mellan raderna", dvs. att läsa en text och svara på kunskapsfrågor och göra egna slutledningar och reflektera över konsekvenserna.

Du kommer även att arbeta med läsning genom att arbeta med läromedlet Zick-Zack Läsrummet.

Du kommer dessutom att arbeta med materialet Läsförståelse A och B.

Du kommer  att få tid till att själv läsa i din "lådbok".

Du kommer också att  arbeta med läsning och läsförståelse hemma , läsläxa, Akimbo och ormarna.

 

      Vad kommer att bedömas?

Din förmåga  att samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.

Din förmåga att läsa och analysera texter.

Din förmåga att skriva, sammanfatta och söka information.

 

Hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under klassens gemensamma läsning, diskussioner, skrivuppgifter och olika boksamtal, alltså genom olika arbetsuppgifter under läsningens gång. 

                                                                                                                     Eva   Bildresultat för läsande smilie                               

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6